Ačkoli od listopadu 2021 do února 2022 se do přípravné fáze ve farnostech zapojilo v naší farnosti poměrně málo lidí z důvodu silné vlny covidu19, špatné zkušenosti s Plenárním sněmem, únavou, přetížeností a jinými důvody, synodalita zůstává tématem Církve a můžeme se připojit k tomuto pokračujícímu procesu ve svých společenstvích a rodinách i letos.

synoda pokracuje 1Od času II. Vatikánského koncilu se konají v Církvi biskupské synody na různá témata. Aktuálně probíhá příprava na Synodu o synodalitě, kterou papež František svolal ve dvou fázích, v říjnu 2023 a v říjnu 2024 do Říma. Kromě biskupů jsou tentokrát pozváni ke spoluúčasti na přípravách také všichni věřící. Farní a diecézní přípravy jsou ukončeny. Národní přípravné setkání na synodu proběhlo na Velehradě, můžete se podívat na video ze spontánního odpoledního jednání. Účastníci mohli otevřeně připomínkovat národní syntézu. K pročtení stojí za to aktuální verze se zapracovanými připomínkami.

Zaznívala výzva, abychom v prožívání synodality Církve pokračovali, k čemuž nás pozvali i naši biskupové. Některé farnosti nalezly v synodě výzvu k zavedení služby naslouchání, jiné plánují pravidelné farní dny, mnoho lidí se poprvé seznamuje a otevírá poctivému dialogu se svými bratry a sestrami, jiní se za Církev vytrvale sami či společně modlí. Je na nás, jestli nalezneme v tomto dění své místo, vždyť spoluúčast na životě Církve a Boží poslání se týká i našeho farního společenství.

otazka5Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.

Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro společnost vykonávali misionářským způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje? (Vademecum 30)

domaci synodaNestihli jste se zapojit do některé synodní skupinky, ale máte zájem zažít, o čem to je?

Bohoslovec Matěj Jirsa sestavil šestidenní Domácí duchovní obnovu k synodalitě, která jednotlivcům i rodinám může napomoci zažít synodu na vlastní kůži a nechat se obnovit Duchem svatým. Začněme s poznáváním, reflektováním a obnovou Církve u sebe. Do 1.3. je navíc možné vlastní skupinu/rodinu přihlásit a poslat výstup na diecézi.

binary commentSpolečné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící účastnili liturgie aktivně? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty? (Vademecum 30)

slavit a zit„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami.“ (GS 1)

otazka1V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“?

Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?

Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě?

Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?

konferenceToto jsou v současnosti v katolické církvi slova velmi častá. Naštěstí nalézt jejich význam nás nemusí stát hodiny hledání v knihovnách, ale kýžené odpovědi nám může poskytnout moderní technické prostředky, jako např. https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/

Mohlo by se zdát, že se tu děje něco revolučního, ale spíše jde opět o návrat ke kořenům života církve a oživení toho, co přinesl II. Vatikánský koncil – církev jako společenství věřících společně shromážděné okolo Božího slova, Eucharistie a pod vedením biskupa kráčející v tomto světě, naslouchající, co Duch svatý mluví k dnešní církvi. Také tři hesla tohoto dění: SETKÁVÁNÍ – NASLOUCHÁNÍ – ROZLIŠOVÁNÍ, to ukazují.

Také v naší farnosti nemůžeme stát opodál, ale chceme se do tohoto procesu zapojit. Některé se stávající společenství se již nad nabídnutými tématy zamýšlejí a pro zájemce, kteří nemají možnost účastnit se konkrétního společenství je připravena možnost se setkat ve speciální skupince - https://www.rkfliboc.cz/synoda/1338-ctvrtecni-setkani-synodni-skupinky

Myslím si, že je to pro nás velká příležitost, ani ne v tom říci papeži nebo někam do Vatikánu, jak to tady v Liboci vidíme, jako spíše si říci mezi sebou, jaké jsou potřeby, touhy, bolesti i radosti nás farníků i případně nefarníků tady v Liboci a společně se ptát našeho Pána, kudy a kam nás chce vést.

Děkuji všem, kdo se jakkoli zapojujete, nebo ještě zapojíte

P. Jeroným

Zveme k zapojení do farní synodní cesty. Pro všechny zájemce nabízíme každý čtvrtek setkání v Malejově. Přivítáme přihlášení předem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

skupinkyAsi už jste slyšeli, že i v naší farnosti se můžete zapojit do synody.

Každý křesťan může sestavit synodní skupinku a pozvat do ní farníky, kněze, řeholnice a laiky, lidi z jiných křesťanských církví i lidi bez vyznání, kteří mají zájem se účastnit, bez omezení věku. Je žádoucí přizvat také lidi zklamané nebo nějakým způsobem na okraji, ať už lidi bez domova, sociálně slabé, pokročilého věku nebo osoby s postižením.

Happy family gardeningObdobí listopad 2021 - leden 2022

Petr: Mami, ve škole nám říkali, že začala synoda. Moc nechápu o co jde. Ty to chápeš?

Zdenka: Nám nic ve škole neříkali, to bude zas jenom pro křesťany, ach jo, ty církváče.

Máma: Myslím, že synoda není jen pro křesťany, ale o co jde tomu taky rozumím jen málo. Víte co, v neděli si pustíme kázání papeže Františka, ať se o tom dozvíme něco víc.

Táta (volá od vchodu): Tak už pojďte do auta nebo přijdeme pozdě a na zahradě bude tma.

synoda otazka 0

Na této stránce budeme postupně předkládat 10 témat, nad kterými se mají synodní skupinky ve farnosti modlit, setkávat, diskutovat a rozlišovat. Dnes představujeme nultou, tzv. základní otázku.

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? (PD, 26)

synoda zahajeniNa neděli 17.10.2021 poslal otec kardinál Dominik list k zahájení synodalní cesty jak ji zahájil papež František. Protože je vcelku dlouhý, mužete si ho v plném znění přečíst ZDE -->

PapezFrantisekPlné znění homilie papeže Františka při zahajovací mši svaté synody z 10. října 2021 z baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Adsumus Sancte Spiritus

Tato modlitba se používá při koncilech, synodách a dalších církevních shromážděních již stovky let a je připisována sv. Isidorovi ze Sevilly (asi 560 – 4. dubna 636).

 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.