Společenství

logo cho Otevřené společenství pro všechny, kdo touží po hlubším setkání s Pánem, sdílení a společné modlitbě
Scházíme se každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 19.00 hodin v Malejově

Program setkání:

  • Společná modlitba chval, díků a přímluv
  • Četba Písma
  • Vyučování s různými tématy
  • Sdílení se v návaznosti na témata vyučování

Spolco LibocKontakty:

Pavla Fabianová, tel: 776 712 084, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavel Kršek, tel: 737 821 151,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Společná modlitba chvály a díků, vzájemné sdílení a svědectví, modlitba jedněch za druhé, naslouchání Božímu slovu a katechezi, společné rozhovory, přímluvná modlitba, to vše nám pomáhá žít více v Boží blízkosti, vnitřně růst a stále více si uvědomovat i zakoušet bohatství života s Bohem. Naše setkávání nás tedy učí být lidmi, kteří žijí z přesvědčení, že jsou Bohem milováni, a kteří se učí tuto Boží lásku sdělovat bratřím a sestrám. Naše přímluvná modlitba je zaměřena k podpoře služby kněží karmelitánů z naší farnosti, kteří slouží lidem modlitbou za osvobození a uzdravení.

Maminky1Scházíme se každou středu od 10 hodin ve farním centru Malejov

Společenství se zrodilo v postní době roku 2001, když probíhaly, pod vedením P. Gorazda, ve farnosti exercicie všedního dne. Maminky malých dětí se nemohly kvůli rodinným povinnostem večerních programů zúčastnit, a tak se rozhodly, že se budou scházet samy dopoledne v Malejově ke společné modlitbě.
Začínaly jsme tak, že nás někdy bylo pět, někdy tři, a někdy jen dvě, ale vydržely jsme.
P. Gorazdovi se nás vzápětí zželelo, a ve svém programu se rozhodl, že se nám bude věnovat. A tak začal mezi nás pravidelně chodit, modlit se s námi a dávat nám katecheze. Tak to zůstalo i po skončení exercicií až do jeho prvního odchodu z farnosti. Po něm se nás velice ochotně a plynně ujal P. Marian a středy začaly přitahovat i maminky mimo naši farnost, hledající a konající první krůčky ve víře.
Společenství tvoří dle momentálních rodinných možností 10 až 15 maminek se svými dětmi různého věku (od spících v kočárku po předškoláky).
Setkání většinou začínáme písněmi chval s kytarou, následuje čtení z Písma, modlitba nad ním a zamyšlení nad určitým tématem. Nechybí ani duchovní slovo kněze, který je ve společenství s námi. Každá z nás má možnost se k tématu vyjádřit, nebo se na cokoli zeptat. Povídáme si o věcech vážných i veselých, duchovních, ale i světských. Během programu si děti hrají, prohlížejí knížky či pobíhají venku v uzavřeném areálu Malejova, kde je i pískoviště a domeček na hraní.
V Malejově je možnost uvařit si čaj, nebo kávu, popřípadě ochutnat něco dobrého, podle toho, co která maminka přinese.
Jednou či dvakrát do roka se pro maminky plánuje celodenní rekolekce, kde je možno se ztišit a načerpat nové síly a inspirace.
Milé maminky, přijďte se s námi pomodlit, zazpívat si, podělit se o zkušenosti s vírou, výchovou dětí, rodinným životem, nebo jen tak si popovídat o tom "jak se máte".

Kontakt:

P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm., tel: 775 253 042, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MaminkyKolaz 

P.M. VladimirskaSetkáváme se ve farním centru Malejov jednou za 14 dní ve středu od 16h.

Společenství seniorů se zvláštním způsobem svěřuje do péče Panny Marie a v rámci setkání se modlí za nemocné členy. Většina je také zapojena do modlitby živého růžence za libockou farnost a na úmysly apoštolátu sv. Otce.

Při vlastním setkání se učíme společně číst evangelium následující neděle formou Lectio divina. To znamená, že na začátku zpěvem prosíme, abychom Božímu slovu rozuměli a mohlo promlouvat do našeho života. Pak si úryvek Písma dvakrát přečteme, zůstáváme v tichém čtení a každý z nás, pokud ho něco osloví, může nahlas říci nějaké slovo či verš z přečteného textu. Tuto modlitbu zakončíme písní, a pak pokračujeme v diskuzi, kde se snažíme objasnit nejasná místa a úryvek začlenit do kontextu celého evangelia. Setkání pokračuje modlitbou růžence v 17 hodin na faře či v kostele a mší svatou.

Snažíme se také vzájemně podporovat v těžkostech stáří a připravovat se na setkání s Pánem v okamžiku smrti. Ale také se nevyhýbáme radostným okamžikům života a vyšší kulatá výročí slavíme mší svatou.

Kontakt:

Marie Novotná, tel: 605 381 102

Seniori Malejov

JezisSetkáváme se v kapli v Malejově každou 1. a 3. středu v měsíci od 20.30 hodin.

Každý z nás je ve svém dni vystaven množství slov, která útočí nejen na jeho oči, ale také na jeho uši, srdce a mysl. Proto se na tomto společenství scházíme k tiché modlitbě či meditaci, abychom se od hluku slov oprostili a ztišili před Bohem, abychom si uvědomovali jeho tichou a nenásilnou přítomnost v nitru každého z nás.
K tomu používáme různé formy křesťanské modlitby.Náplní našich setkání je buď tichá modlitba, nebo adorace, někdy rozjímáme některé ze slov Písma.

V tiché modlitbě se snažíme ztišit mysl a usebrat se, abychom mohli spolu s Pánem objevit, kdo jsme a kam nás vede.
Naproti tomu adorace je modlitbou klanění, kdy Ježíšov vyjadřujeme úplnou odevzdanost a podřízenost. Neděláme to ze strachu, ale klaníme se Ježíši z úcty a z lásky, protože jsme mohli na vlastní kůži prožít jeho milosrdenství a záchranu. V této modlitbě každý z nás v tichu Ježíši říká, jak je pro nás vzácný a co je na něm krásného a dobrého. Výsadní místo pro tuto modlitbu je Ježíšova přítomnost v eucharistii, která podle naší tradice Ježíše reálně zpřítomňuje jako vzkříšeného..
Abychom se mohli Ježíšovi plně odevzdat a podřídit, potřebujeme také slyšet, co po nás chce. K tomu právě během modlitby slouží četba Božího slova a rozjímání nad ním. Slovo se několikrát opakovaně čte a nechá se dopadnout na naše momentální prožívání a vnímání. Z toho se pak rodí Ježíšovo slovo pro nás a pro náš život.

Kontakt:

Petr Štolle, tel: 777 738 622

Pravidlné setkávání maminek s malými dětmi. Scházíme se každé pondělí od 9.30 ve Farním centru Malejov, zazpíváme si nebo něco vytvoříme, děti si pohrají na pískovišti a okolo půl jedenácté vyrážíme na procházku, nejčastěji do obory Hvězda. Cílem setkání je nabídnout dětem prostor pro hru v přírodě a v kolektivu různě starých dětí a maminkám pak společnost jiných dospělých osob.

Setkávání jsou otevřená pro všechny děti, od miminek po předškoláky, nejčastěji se sejdou děti okolo dvou, tří let, které ještě nechodí do školky. Srdečně zveme všechny maminky (i tatínky) a jejich ratolesti.

Kontakt:

Natalie Baránková 739 717 431, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

liboc spol mladych panoramaScházíme se každé úterý od 19:30 hodin ve farním centru Malejov.

Naše skupina se zformovala před bezmála patnácti lety jako malé dětské společenství. Od té doby jsme prošli mnoha změnami a přirozeným vývojem, až z nás vykrystalizovalo modlitební společenství. Skupina je v současnosti tvořena staršími vysokoškoláky a čerstvě pracujícími mladými lidmi (manželi i jednotlivci, s dětmi i bez dětí) ve věku do třiceti let. I přes rozdílné životní pozice nás spojuje radost ze společné modlitby a potřeba se scházet a diskutovat nad Božím světem.

Program pravidelných setkání je posledních několik let zaměřen primárně na společnou modlitbu v duchu lectio divina. Snažíme se o důkladné čtení Písma diskusí nad ním. Tiché rozjímaní nad texty propojujeme s modlitbou chval, díků a proseb.

Mimo pravidelná setkání jednou za měsíc uskutečňujeme alternativnější program. Nejčastěji vyrážíme za kulturou nebo prostě na pivo, o také diskutujeme na různá témata spojená s duchovní tematikou. Jednou ročně vyrážíme na víkendovou duchovní obnovu mimo Prahu pod patronací bratrů karmelitánů.

Jsme společenstvím otevřeným všem mladým lidem, kteří chtějí zažívat společnou modlitbu a jednotu při hledání Krista v našich životech.

Kontakt:

Marek Wollner, mobil: 724 950 978, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Honza Skalický, mobil: 723 699 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mixvysokoskolaci

JezisSetkáváme se v kapli v Malejově každou 1. a 3. středu v měsíci od 20.30 hodin.

Každý z nás je ve svém dni vystaven množství slov, která útočí nejen na jeho oči, ale také na jeho uši, srdce a mysl. Proto se na tomto společenství scházíme k tiché modlitbě či meditaci, abychom se od hluku slov oprostili a ztišili před Bohem, abychom si uvědomovali jeho tichou a nenásilnou přítomnost v nitru každého z nás.
K tomu používáme různé formy křesťanské modlitby.Náplní našich setkání je buď tichá modlitba, nebo adorace, někdy rozjímáme některé ze slov Písma.

V tiché modlitbě se snažíme ztišit mysl a usebrat se, abychom mohli spolu s Pánem objevit, kdo jsme a kam nás vede.
Naproti tomu adorace je modlitbou klanění, kdy Ježíšov vyjadřujeme úplnou odevzdanost a podřízenost. Neděláme to ze strachu, ale klaníme se Ježíši z úcty a z lásky, protože jsme mohli na vlastní kůži prožít jeho milosrdenství a záchranu. V této modlitbě každý z nás v tichu Ježíši říká, jak je pro nás vzácný a co je na něm krásného a dobrého. Výsadní místo pro tuto modlitbu je Ježíšova přítomnost v eucharistii, která podle naší tradice Ježíše reálně zpřítomňuje jako vzkříšeného..
Abychom se mohli Ježíšovi plně odevzdat a podřídit, potřebujeme také slyšet, co po nás chce. K tomu právě během modlitby slouží četba Božího slova a rozjímání nad ním. Slovo se několikrát opakovaně čte a nechá se dopadnout na naše momentální prožívání a vnímání. Z toho se pak rodí Ježíšovo slovo pro nás a pro náš život.

Kontakt:

Petr Štolle, tel: 777 738 622

Deti v kapliScházíme se každý čtvrtek od 16.00h - 17.15 h ve farním centru Malejov. Setkání je pro všechny ve věku 7 - 11 let.
Naší náplní jsou hry venku i uvnitř, modlitba, četba, divadlo, vyrábění a pečení, menší výlety po Praze.

Na setkání bezprostředně navazuje bohoslužba v 17.30 h, která je zaměřena pro děti.

Kontakt:

P. Jan M. Vianney Hanáček, O.Carm.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Svacina

detiScházíme se pravidelně s dětmi ve věku přibližně od tří do šesti let, tedy včetně prvňáků každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin v Malejově.

Vyprávíme si o Pánu Bohu formou her, malování, zpívání, vyrábění apod. Program je každý rok jiný – probíhá ve čtyřletém cyklu – jeden rok je přibližně zaměřený na život Pána Ježíše, další na církevní rok a mši svatou, další na růženec, poslední na apoštoly. Na konci každé schůzky je krátká modlitba. Děti mají na každý rok sešit, kam si lepí materiály a domácí úkoly (ty nejsou povinné, spíš jako inspirace pro rodiče, o čem si s dětmi povídat nebo pro větší děti jako motivace k činnostem souvisejícím s programem).
Školní rok zakončíme „bojovkou“ v okolí Malejova a hledáním pokladu. Důraz klademe na dobré vztahy a kamarádství mezi dětmi. Scházení se může zúčastnit i někdo dospělý, třeba maminka nebo tatínek, aby se dítě cítilo dobře. Navíc se rodiče mohou seznámit mezi sebou. V případě hezkého počasí jsme venku.
V nynější době je přihlášeno kolem patnácti dětí. Scházíme se ve dvou skupinkách, když přijde méně dětí, tak se spojíme. Kromě scházení chodíme před Vánoci spolu s rodiči pro betlémské světlo do Arcibiskupského paláce.

Kontakt:

Veronika Štolleová, mobil: 737 966 064, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.