SvatbaPožádat o udělení svátosti manželství lze kdykoli osobně nebo telefonicky na farním úřadě, tel. 220 611 336 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Ježíš je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

Důležitá upozornění

 • Manželství mohou uzavřít pouze dvě svéprávné osoby rozdílného pohlaví.
 • Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v katolické církvi.
 • Zpravidla uzavírají v katolickém kostele sňatek snoubenci – svobodní nebo ovdovělí, pokrevně nepříbuzní katolíci. V takovém případě v naprosté většině nic nebrání zamýšlenému sňatku. Pro ostatní případy je vždy třeba vyřešit nějaký problém pokud je řešitelný.
 • Před svatbou je třeba absolvovat přípravu na uzavření manželství. Proto je třeba se přihlásit v ideálním případě 10 – 6 měsíců před zamýšlenou svatbou.
 • Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěn v jiné církvi než katolické nebo je nepokřtěný, zavazuje se katolicky pokřtěná strana k zachování vlastní víry a výchově dětí v církvi katolické. Toto je nutná podmínka k udělení dispense, což znamená dovolení sňatku takto smíšených dvojic.
 • Pokud katolická strana ve smíšeném sňatku víru nepraktikuje a ani ji nehodlá praktikovat je třeba zvážit proč by vůbec měl být sňatek církevní. Důvod, že je to v kostele důstojnější a krásnější není dostačující motivací.
 • K platnosti manželství je nutné zachovat formální předpisy státní i církevní a manželský souhlas musí být bez vady, tj. dobrovolný, upřímný, až do smrti, věrný a nevylučovat potomstvo.

Potřebné dokumenty

 • Potvrzení o křtu snoubenců (ne starší 3 měsíců před uvažovaným sňatkem)
 • Rodné listy (Xerokopie)
 • Občanské průkazy (Xerokopie)
 • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství z matričního úřadu místa konání svatby. (Ne starší než 3 měsíce před uvažovaným sňatkem)
 • Zápis k církevnímu sňatku, který provede se snoubenci kněz, nebo jím pověřený zástupce.
 • Jsou-li třeba dispense, tak je třeba se domluvit s nějakým knězem z farnosti.
 • Pro nestandardní situace snoubenců mohou být žádány ještě další dokumenty odpovídající specifičnosti jednotlivých případů.

převzato a upraveno z http://centrumbutovice.omadeg.cz/index.php