deti u stoluZveme děti všech věkových kategorií do společenství a na náboženství. Oproti roku 2023/24 dochází pouze k drobným změnám ve vedení aktivit, ale časy a zaměření zůstávají stejné. Všechny aktivity se po prázdninách rozběhnou na začátku října. Na aktivity se není třeba dopředu hlásit, pokud ale dáte vedoucím aktivit vědět, že byste se rádi přidali, bude to skvělé. Více informací v předstihu u vedoucích aktivit (kontakty na plakátku v kostele nebo na webu), u otců karmelitánů a nejdéle na začátku září v kostele.

kruhPořádáme letní stanový tábor pro děti od 6 do 14 let, kluky i holky. Děti si na táboře, který trvá dva týdny, vyzkouší všelijaké dovednosti, poznají nové kamarády a zažijí soustu zábavy. Během tábora probíhají etapové hry, které jsou inspirované hlavním tématem daného roku. Tyto hry děti plní v předem sestavených celotáborových skupinkách. Další podstatným bodem programu je takzvaná Liga, což je sportovní disciplína, kde skupinky soupeří proti sobě v nějakém upraveném sportu.

Podívejte se na poslední zápis ze zasedání pastorační rady.

Zápis ze zasedání PR 9. 4.