ČTENÍ Z PRVNÍHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA JANA (1 JAN 4.11-16)

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

DS vitrazJako každý rok, zveme Vás k přípravě na Slavnost Seslání Ducha svatého. Od pátku 14. května do pátku 21. května vždy v 19.30 hod v kostele sv. Fabiána a Šebestiána budeme chválit Boha a vyprošovat nové vylití Ducha svatého pro celou církev.

Novénu zakončíme v sobotu 22. května 2021 v 19 hod mši svatou z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého v kostele. Bude také možnost přijmou individuální modlitbu o nové vylití Ducha svatého.

Pro idividuální modlitbu můžete použít připravené texty pro letošní rok: Svatodušní novéna 2021., nebo další inspiraci pro modlitbu lze najít např. na webu P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.

 

 

Volba pastorační rady proběhla 1. a 2. 5. 2021. Členy nové rady se stali:

ČTENÍ ZE SKUTKŮ APOŠTOLŮ (SK 10,25-26.34-35.44-48)

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: „Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha Svatého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, aby (u nich) zůstal ještě několik dní.