kruhPořádáme letní stanový tábor pro děti od 6 do 14 let, kluky i holky. Děti si na táboře, který trvá dva týdny, vyzkouší všelijaké dovednosti, poznají nové kamarády a zažijí soustu zábavy. Během tábora probíhají etapové hry, které jsou inspirované hlavním tématem daného roku. Tyto hry děti plní v předem sestavených celotáborových skupinkách. Další podstatným bodem programu je takzvaná Liga, což je sportovní disciplína, kde skupinky soupeří proti sobě v nějakém upraveném sportu.

Ačkoli od listopadu 2021 do února 2022 se do přípravné fáze ve farnostech zapojilo v naší farnosti poměrně málo lidí z důvodu silné vlny covidu19, špatné zkušenosti s Plenárním sněmem, únavou, přetížeností a jinými důvody, synodalita zůstává tématem Církve a můžeme se připojit k tomuto pokračujícímu procesu ve svých společenstvích a rodinách i letos.