KrtitelnicePožádat o udělení svátosti křtu lze kdykoli osobně nebo telefonicky na farním úřadě, tel. 220 611 336 nebo na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Svátost křtu je branou do života s Ježíšem a do společenství věřících – církve. Je to setkání s Ježíšem, který s dotyčným člověkem vytváří nerozlučitelný vztah, který trvá až za hranice smrti. Přestože se člověk může tohoto vztahu v budoucnu vzdát, Ježíš se pokřtěného nikdy nevzdá a s jemností a vytrvalostí k němu hledá cestu zpět. Křtem se odpouštějí všechny hříchy a pokřtěný má možnost přistupovat k dalším svátostem.
Křest ustanovil sám Ježíš, když apoštolům přikázal: „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“ (Mt 28,19).
„Pokřtít“ (řecky baptizein) znamená „ponořit“ nebo „omýt“. Člověk je ponořen do života a smrti Ježíše Krista. Proto se křest uděluje ponořením do vody nebo omytím vodou. Voda je totiž znamením života. Přitom se říká: N (jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Důležitá upozornění

  • Řádnou formou křtu v Katolické církvi je křest dospělého tzn., že pokud chce být pokřtěn dosud nepokřtěný dospělý člověk, je to zcela standardní situace a je třeba projít přípravou cca 1,5 - 2 roky dlouhou. Dospělí přijímají svátost křtu obvykle o Velikonocích, protože je to den, kdy naplno září radost z Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem.
  • V případě, že je žádán křest dítěte, je možný pokud jsou rodiče dítěte věřící a praktikující (alespoň jeden). Praktikující věřící rodič má platný církevní sňatek, žije ze svátostí, což znamená, že se pravidelně účastní nedělní bohoslužby a přijímá svátost eucharistie a pravidelně chodí ke svátosti smíření dle církevních přikázání.
  • Rodiče se zavazují při křtu k výchově dítěte v katolické víře, a že dítě naučí žít v církvi. To logicky předpokládá jejich praxi víry. Pouze touha vychovat dítě k humanismu, k slušnému lidství či mravnímu jednání není důvod ke křtu. Bůh není donucovací prostředek na slušné chování, Bůh je osoba, s kterou vcházíme ve křtu do velmi úzkého vztahu.
  • Všechny ostatní nestandardní situace (svobodná matka (otec), rozvedení a znovu sezdaní, zatím sezdaní jen na úřadě atd.) podléhají individuálnímu posouzení. V každém případě je třeba absolvovat přípravu (zpravidla 1-3 setkání). Je vhodné si ji domluvit zhruba jeden měsíc před plánovanými křtinami s nějakým knězem z farnosti.
  • Křest dítěte musí domlouvat rodiče dítěte nikoli někdo jiný a to v místě bydliště.
  • Pokud nechtějí, nebo nedokáží rodiče naplňovat bod 3, je vhodné křest dítěte odložit do doby než bude jejich touha po křtu postavena na vlastním rozhodnutí pro víru a dokud nebudou schopni plnit svůj slib. Křest není formalita, ale událost dotýkající se celého zbytku života. Proto by měl být prost každé přetvářky.
  • Pokud chtějí rodiče křtít dítě mimo farnost svého kanonického bydliště potřebují si ve své vlastní farnosti vyžádat svolení ke křtu v jiné farnosti. Pokud nevědí zda patří do naší farnosti mohou si to zkontrolovat na následujícím odkaze:

Seznam ulic patřících do farnosti Praha Liboc

převzato a upraveno z http://centrumbutovice.omadeg.cz/index.php