Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,13)

Vyučování náboženství nabízíme v naší farnosti naprosto všem dětem ve věku základní školní docházky, ať už jsou pokřtěné a žijí svou víru, nebo teprve hledají a mají o výuku zájem, pokud jim to rodiče umožní. Neděláme rozdíly ani v křesťanském vyznání, jediným předpokladem je otevřenost a zájem.

Pravidelná výuka náboženství pro děti v naší farnosti probíhá:

Základní školy

Základní a mateřská škola Červený vrch, Alžírská 26/680, Praha 6

středa 13.15 – 14.00 hod.

Výuka začíná 15. září.

Základní škola Na Dlouhém lánu, Praha 6

úterý 14.00 – 15.00 hod.

Výuka začíná 14. září.

Kontakt

sr. Ludmila Vilímová 
tel: 603 416 868,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Farní centrum Malejov (více informací)

Skupina Čas    Vyučuje
1.-3. třída ZŠ
(+ příprava na 1. sv. přijímání)
úterý 14.30 - 15.15    Veronika Štolleová
4.-5. třída ZŠ úterý 14.30 - 15.15    P. Vianney
6.-9. třída ZŠ úterý 15.30 - 17.15    P. Vianney

Přihláška on-line

Kontakt

P. Jan M. Vianney Pavel Hanáček, O.Carm.
Mobil: 736 121 112
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veronika Štolleová
Mobil: 737 966 064
e-mail: Veronika Štolleová

Trochu humoru ze školních lavic

„Tak kdo uhodne, copak to je? Je to roztomilé, trošičku nazrzlé, skáče to ze stromu na strom a miluje to oříšky. Viděli jsme to minulou neděli na procházce. Kdo ví, přihlaste se“, vybízí paní katechetka. Přihlásí se – samozřejmě – postrach třídy Pepíček: „No, normálně bych asi řekl, že veverka, paní katechetko. Ale že jste to vy, tak… JEŽÍŠEK!!“

A ještě jeden jako přídavek:
Pán Ježíš oslavuje v nebi o Vánocích své narozeniny, hoduje se, zpívá a tancuje. Bůh Otec prochází mezi gratulanty, až si všimne, že docela v koutku sedí Panna Maria a slzičky má na krajíčku.
„Ale copak, copak, má milá? Pročpak ten smutek, když se všichni veselí?“ ptá se Bůh Otec.
„…Když já jsem si tolik přála holčičku…“ zní odpověď.