Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,13)

Vyučování náboženství nabízíme v naší farnosti naprosto všem dětem od předškoláků do konce základní školní docházky, ať už jsou pokřtěné a žijí svou víru, nebo teprve hledají a mají o výuku zájem, pokud jim to rodiče umožní. Neděláme rozdíly ani v křesťanském vyznání, jediným předpokladem je otevřenost a zájem.

Pravidelná výuka náboženství pro děti v naší farnosti ve školním roce 2022/2023 probíhá:

Základní školy

Výuku vede sestra Ludmila Vilímová, AF.

Základní a mateřská škola Červený vrch, Alžírská 26/680, Praha 6

středa 14.30 – 15.30 hod.

Výuka začíná 21. září 2022

Základní škola Na Dlouhém lánu, Praha 6

středa 13.15 – 14.00 hod.

Výuka začíná 14. září 2022

Kontakt

sr. Ludmila Vilímová, AF
tel: 603 416 868,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Farní centrum Malejov (více informací)

Skupina Čas     Vyučuje
Předškoláci čtvrtek 16.00 - 17.00     Klára Novotná
1.-3. třída ZŠ
(+ příprava na 1. sv. přijímání)
úterý 15.30 - 16.15     Veronika Štolleová
4.-5. třída ZŠ úterý 15.30 - 16.15     P. Vianney
6.-9. třída ZŠ úterý 16.30 - 17.15     P. Vianney

Přihláška on-line pro žáky ZŠ

Předškoláci se mohou hlásit přímo Kláře Novotné na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakty

P. Jan M. Vianney Pavel Hanáček, O.Carm.
mobil: 736 121 112
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veronika Štolleová
mobil: 737 966 064
e-mail: Veronika Štolleová

Klára Novotná
mobil: 721 348 746
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Predskolni nabozenstvi 2022

 

Trochu humoru ze školních lavic

„Tak kdo uhodne, copak to je? Je to roztomilé, trošičku nazrzlé, skáče to ze stromu na strom a miluje to oříšky. Viděli jsme to minulou neděli na procházce. Kdo ví, přihlaste se“, vybízí paní katechetka. Přihlásí se – samozřejmě – postrach třídy Pepíček: „No, normálně bych asi řekl, že veverka, paní katechetko. Ale že jste to vy, tak… JEŽÍŠEK!!“

A ještě jeden jako přídavek:
Pán Ježíš oslavuje v nebi o Vánocích své narozeniny, hoduje se, zpívá a tancuje. Bůh Otec prochází mezi gratulanty, až si všimne, že docela v koutku sedí Panna Maria a slzičky má na krajíčku.
„Ale copak, copak, má milá? Pročpak ten smutek, když se všichni veselí?“ ptá se Bůh Otec.
„…Když já jsem si tolik přála holčičku…“ zní odpověď.