Ministranti plakátek

Slovo „ministrant“ pochází z latinského slova „ministrare“, což znamená „sloužit“. Ministrant je tedy ten, kdo pomáhá při bohoslužbě knězi u oltáře a tím se učí svůj život zaměřovat k Ježíši. Tak ministrování není jen konkrétní pomoc při mši svaté, ale je to vlastně celoživotní postoj.

Naše setkání má k tomu napomáhat. Je to chvíle, kdy jsme rádi spolu. Chodí sem kluci, chlapci i chlapi, a přesto si celkem rozumíme. Snažíme se nejenom dozvědět nové věci, ale i společně něco prožít skrze hry i občasné výlety. Mezi objevování nových věcí patří především seznamování se s Biblí, s různými světci, tedy těmi, kteří se běhěm svého života stali velmi podobnými Ježíši a samozřejmě nechybí praktický nácvik různých věcí, které od nás kněz očekává při bohoslužbě.