Účel

Pastorační rada (občas se používá označení farní rada) je poradním orgánem duchovních správců farnosti. Jejím úkolem je především diskutovat o otázkách týkajících se dění ve farnosti a pokoušet se nalézat řešení případných problémů. Slouží také pro navrhování a koordinaci různých farních aktivit.

Stanovy pastorační rady (PDF)

Činnost

Pokud chcete kontaktovat pastorační radu, můžete se obrátit na libovolného jejího člena.

Zápisy ze zasedání

Členové

Pastorační radu tvoří duchovní ustanovení ve farnosti (administrátor a farní vikář), 4 volení členové a 3 jmenovaní členové. Volba pastorační rady proběhla 1. a 2. 5. 2021. Rada je volena na 5 let.

jeronym 2

P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm.

Administrátor farnosti

vianney

P. Jan M. Vianney Pavel Hanáček, O.Carm.

Farní vikář

jan bartacek

Jan Bartáček

Vědec a vysokoškolský pedagog

robert doksansky

Robert Doksanský

Obchodní zástupce

tomas fabian

Tomáš Fabian

Konstruktér hybridních převodovek

terezie harapesova

Terezie Harapesová

Bankovní produktový specialista

petra izdna

Veronika Štolleová

marek wollner

Marek Wollner

Stavební projektant

petr wollner

Petr Wollner

Stavební inženýr

Za veškerou odvedenou práci děkujeme Petře Izdné, která se rohodla na své místo v pastorační radě rezignovat. Nahradila ji Veronika Štolleová.