Růže Liboc plakátek

Modlitební společenství věřících, kteří se zavázali k soukromé modlitbě jednoho desátku růžence denně. Přestože se k modlitbě nesejdou, modlí se společně denně celý velký růženec (radostný, světla, bolestný, slavný). Každý se modlí sám kdykoliv během dne jeden desátek růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu za den pomodlila celý růženec. Tajemství se cyklickým způsobem po měsící střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.

Prakticky to znamená vyhradit si na tuto modlitbu 5 minut denně kdykoliv soukromě. Modlitba růžence je jednoduchá a je uvedena na rozepsaném lístku.

Všichni ti, kdo se připojují k této modlitbě, se modlí za libockou farnost a na úmysly apoštolátu svatého Otce (celosvětová síť modlitby s papežem: www.modlitba.net/apostleship).

V současnosti je v naší farnosti rozepsáno 60 desátků.

Modlitba růžence

Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti Kristovy. Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk může do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící a potřební neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protože ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní vůle a moci, oni za nás u Boha jen prosí. Jinými slovy odkazují na Boha jako nic jiného. Každý svatý je odrazem a obrazem Krista; v každém stejně se znovu uskutečňuje vtělení Boha, protože v něm bylo dosaženo to, čím by měl být každý člověk, totiž "další Kristus". Modlitba růžence tedy v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův.

(Podle R. Guardiniho z knížky "O modlitbě", s. 221-227)
převzato a upraveno z www.maria.cz

Jak se modlí růženec?

Chcete se přidat?

Václav Skalický starší, tel: 602 263 364