Modlitební společenství plakátek

„Vyleji svého Ducha na všechny lidi“ (Jl 3,1)

Společná modlitba chvály a díků, vzájemné sdílení a svědectví, modlitba jedněch za druhé, naslouchání Božímu slovu a katechezi, společné rozhovory, přímluvná modlitba, to vše nám pomáhá žít více v Boží blízkosti, vnitřně růst a stále více si uvědomovat i zakoušet bohatství života s Bohem. Naše setkávání nás tedy učí být lidmi, kteří žijí z přesvědčení, že jsou Bohem milováni, a kteří se učí tuto Boží lásku sdělovat bratřím a sestrám. Naše přímluvná modlitba je zaměřena k podpoře služby kněží karmelitánů z naší farnosti, kteří slouží lidem modlitbou za osvobození a uzdravení.

Program setkání

  • Společná modlitba chval, díků a přímluv
  • Četba Písma
  • Vyučování s různými tématy
  • Sdílení se v návaznosti na témata vyučování

Kontakt

Pavla Fabianová, tel: 776 712 084, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.