skupinkyAsi už jste slyšeli, že i v naší farnosti se můžete zapojit do synody.

Každý křesťan může sestavit synodní skupinku a pozvat do ní farníky, kněze, řeholnice a laiky, lidi z jiných křesťanských církví i lidi bez vyznání, kteří mají zájem se účastnit, bez omezení věku. Je žádoucí přizvat také lidi zklamané nebo nějakým způsobem na okraji, ať už lidi bez domova, sociálně slabé, pokročilého věku nebo osoby s postižením.

Skupina si zvolí moderátora, který se přihlásí diecéznímu týmu a je s ním dále v kontaktu.

Členové skupiny společně vyberou jednu z 10 otázek, které se budou věnovat. Na našem webu průběžně tyto otázky představujeme. Úplný seznam témat lze stáhnout z rozcestníku na cirkev.cz. Téma se může točit i kolem základní otázky nebo kolem jiného vlastního tématu. Mají se uskutečnit alespoň 3 setkání k 1 tématu, ale je žádoucí scházet se dále, ať už nad jinými tématy nebo jen tak.

Průběhu setkání se bude věnovat příští článek.

V závěrečné fázi setkávání nad 1 tématem se má skupina shodnout na výstupu, který moderátor se souhlasem skupiny odešle formou odpovědí na dotazník diecézi, na specifický odkaz který obdrží po přihlášení.

Tedy po každém probraném tématu se odesílá 1 dotazník. Obsah dotazníku lze rozdělit na 3 okruhy otázek: popis skupiny (počet členů, průměrný věk, poměrné zastoupení mužů, …), zachycení atmosféry + způsobu fungování a především otázky o probíraném tématu (souhrn, podrobnější popis, klíčová slova, pokus zachytit Boží sdělení, …). Více o dotazníku naleznete na webu arcibiskupství.

Součástí života skupiny je diskuze, ale není to to hlavní. Důležité je společně se modlit, rozlišovat, prožívat ve vzájemné solidaritě svůj život ve společenství. Podstatné je opravdové naslouchání a láskyplné upřímné mluvení jako prostředek k sekání s lidmi i s Bohem. Jsme zváni vykročit na cestu společného putování víry a svědectví našim současníkům.

 

Foto: Marie Beďačová