prazdny hrobJaké budou letošní Velikonoce? Budou nějaké? Tyto otázky si možná mnohý z nás klade. Záleží jaká je pro nás podstata Velikonoc. Pokud by byly Velikonoce jen o tradicích a náboženského slavení, tak asi Velikonoce nebudou to co bývaly. 

Pokud však je pro nás centrem Velikonoc Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, pak mám dobrou zprávu: Velikonoce se neruší! 

Není možné se v stávající situaci scházet a slavit společně jak jsme byli zvyklí, proto jsme pozváni, abychom Velikonoce více proživali v rodinách a v duchovním propojením Kristova těla. A jak tedy? - čtěte dál.

Velikonoce ve farnosti:

 • otevřený kostel k soukromé modlitbě - Na Květnou neděli a o Velikonočním triduu bude přístupný kostel k soukromé modlitbě (viz. níže) - prosíme o ohleduplnost a zachování nařízení vlády ČR - prosím vstupujte do kostela s rouškou, nebo šátkem přes ústa a nos a dodržujte vzájemný odstup a v případě většího množství návštěvníků dejte prostor k modlitbě i dalším věřícím.
 • svátost smíření - je možné si indivudualně domluvit s některým z kněží (P. Jeroným 775 253 042; P. Jan Vianney 736 121 112) a v časech, kdy bude kostel přístupný, budeme přítomení a k dispozici.
  • Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie zmiňuje: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“

 • Mše svaté a obřady Tridua - budeme se je slavit v naší komunitě a vysílat online. Sledovat a duchovně se připojit budete moci buď na Facebooku farnosti nebo zde na farních webových stránkách
  • Program:
      5. dubna - Květná neděle 
    8.30   online mše svatá 
    10.00 - 12.00
   14.00 - 16.00
     otevřený kostel k osobní modlitbě* 
        
      9. dubna - Zelený čtvrtek
    17.30   online mše svatá 
    19.00 - 21.00   otevřený kostel k osobní modlitbě
        
      10. dubna - Velký pátek 
    10.00 - 12.00
   13.00 - 14.30
     otevřený kostel k osobní modlitbě
    15.00   online obřady Velkého pátku
    17.00 - 20.00   otevřený kostel k osobní modlitbě
        
    11. dubna - Bílá sobota
   10.00 - 12.00
   14.00 - 16.00
     otevřený kostel k osobní modlitbě
   20.30   online Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
        
      12. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
    10.00   online mše svatá
    14.00 - 16.00   otevřený kostel k osobní modlitbě 

Jak prožít Velikonoce v rodině?

Návody jak prožít jednotlivé dny v rámci rodiny naleznete např.: www.pastorace.cz.