Svatá Maria, Matko Boží,
zachovej mi srdce dítěte,
srdce čisté a průhledné jako horský pramen.
Vypros mi srdce prosté, které neživí v sobě
smutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné,
srdce věrné, které nemyslí jen na sebe,
které nezapomíná na žádné dobrodiní
a nevzpomíná na žádnou křivdu.

Dej mi, Maria, srdce tiché a pokorné,
které miluje a nečeká na odměnu, srdce veliké,
nikdy nemalomyslnící, které neochlazuje žádný
nevděk a neunavuje žádná lhostejnost,
srdce ve všem hledající slávu a radost Ježíše
Krista, zraněné láskou k Němu ranou,
která se zahojí až v nebi.

Amen.