Voleni jsou čtyři členové pastorační rady, další tři členové jsou jmenováni administrátorem, který radě předsedá. Členem je i farní kaplan. Pastorační rada je koncipována jako poradní orgán kněží a podílí se na formování života ve farnosti.

Druhé kolo volby proběhne v sobotu a v neděli 1. a 2. 5.

Stejně jako první kolo, i to druhé proběhne on-line formou na webu farnosti i papírovou formou v kostele po mši svaté. On-line formu pro udržení anonymity a čistoty budeme vázat na e-mailové adresy farníků dle posledního farního adresáře. Na příslušnou adresu již přišla informace o volbách a nejpozději 1. 5. bude zaslána adresa pro on-line volby s tokenem umožňujícím jednorázový vstup do voleb. Ti, kdo informační e-mail neobdrželi a chtěli by volit elektronicky, nechť se obrátí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s žádostí o dopsání na seznam voličů. Na požádání bude možné volit i papírově z pohodlí domova. Pokud znáte někoho, kdo kvůli různým komplikacím nemůže přijít k volbám do kostela, nebo odvolit elektronicky, ozvěte se na e-mail výše.

Vyhlášení výsledků voleb proběhne v neděli 9. 5. 2021.

Aktuálními členy jsou: Jeroným O.Carm., Vianney O.Carm., Petr Wollner, Václav Skalický st., Pavla Fabianová, Juraj Lovecký, Lucie Arnoštová, Lukáš Valášek, Marek Wollner

Kandidáti

jachym bednar

Jáchym Bednář

Všeobecný praktický lékař, 48 let

Ženatý s Pavlou Bednářovou, otec čtyř dětí.
V současnosti pracuji jako praktický lékař v Řeži a v Klecanech. Zároveň působím jako školitel studentů medicíny a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství v Praze, na Albertově.
Jsem členem farního pěveckého sboru.

juraj lovecky

Juraj Lovecký

Biochemik v Nemocnici pod Petřínem, 56 let

Ve farnosti Liboc jsem od roku 2007, kdy jsem se sem přistěhoval.
Jsem členem současné pastorační rady.

jiri vermach

Jiří Vermach

Stavební projektant, 65 let

V Liboci a ve farnosti jsem již 36 let a jsem rád, že se služeb ve farnosti ujímají stále mladší a mladší. Živím se částečně jako důchodce a částečně jako stavební projektant.
Ve farnosti se podílím na vedení kurzů Alfa a přípravě farních cyklopoutí.

marie skalicka

Marie Skalická

Pojišťovací poradce, 59 let

Do Liboce jsme se s manželem přistěhovali v červnu v roce 1986 se dvěma malými dětmi. Pán Bůh nám požehnal, dětí máme šest a vnoučátek devět (za měsíc přibude desáté).
Každý den doma děkujeme v modlitbě Pánu Bohu za naše bratry karmelitány. Jsou pro naši farnost obrovským požehnáním.

vit skalicky

Vít Skalický

Sanitář v domově sv. Karla Boromejského, 21 let

V Liboci se pohybuji celý život s rodinou a střídavě i většinou sourozenců.
Ve farnosti ministruji a jsem jeden z vedoucích ministrantů.

jakub topfer

Jakub Töpfer

Etický hacker, odborník na počítačovou bezpečnost, 31 let

Libockou farnost jsem si vybral před více než 10 lety jako místo, kde bych se chtěl připravovat na křest. Od té doby se zde vyskytuji.
Podílím se na správě farních informačních kanálů, především se starám o úpravy webu. Jsem členem společenství mladých.

alex doksanska

Alex Doksanská

Mateřská dovolená, 43 let

Do farnosti jsem se dostala v roce 2015 a následný rok jsem zde byla pokřtěna. Jsem vdaná, mám dvě děti.
Ráda se starám o květiny, peču dobroty a jezdím na farní cyklopouť.

gabriela polakova

Gabriela Poláková

Dětská sestra, 44 let

Do Liboce chodím od roku 1985.
Vystudovala jsem SZŠ obor dietní sestra a nástavbově dětskou sestřičku. Tuto profesi vykonávám v oboru alergologie. Jsem vdaná a s manželem vychováváme dvě dcery.

terezie harapesova

Terezie Harapesová

Bankovní produktový specialista, 38 let

Mám středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického zaměření. Pracuji téměř 20 let v oboru bankovnictví, aktuálně jako produktová podpora. Žiji zasvěceným životem ve světě.
Do farnosti jsem přišla před 12 lety. Posledních 8 let pečuji o farní centrum Malejov. Jsem karmelitánskou terciářkou.

tomas fabian

Tomáš Fabian

Konstruktér hybridních převodovek, 40 let

Jsem vedoucím oddělení vývoje převodovek ve společnosti AKKA Technologies. V Libocké farnosti se pohybuji už od konce střední školy.
Momentálně je mojí hlavní aktivitou ve farnosti společenství teenagerů, které vedeme společně s Janem Bartáčkem a otcem Vianneyem.

petra izdna

Petra Izdná

SŠ učitelka, 40 let

Do farnosti chodíme s dětmi od roku 2007, kdy jsme se přestěhovali na Petřiny.
Účastníme se rádi farních aktivit, zejména těch rodinných. Byla bych ráda, kdyby naše farnost byla součástí církve, která se láskyplně otevírá světu. 

marek wollner

Marek Wollner

Stavební projektant, 31 let

Vystudoval jsem fakultu stavební ČVUT se specializací na rekonstrukce pozemních staveb. V Liboci se pohybuji celý život a v současnosti jsme zde zakotvili i manželkou Dorkou a našimi syny.
V životě farnosti se věnuji pořádání farní kavárny a spolupodílím se na správě farních informačních kanálů. Jsem členem současné pastorační rady.

robert doksansky

Robert Doksanský

Obchodní zástupce, 45 let

Ženatý farník s dvěma dětmi a jednou manželkou. Ve farnosti se pohybujeme od 2016.
Ve volných chvílích a během farních dopolední se bavím kremrolemi, klobásami a párky v rohlíku. Mimo toho také ministruji a spravuji YouTube kanál. Chci přispívat novými nápady pro život farnosti.

petr stolle

Petr Štolle

Finanční ředitel, 45 let

V libocké farnosti jsem od narození prvního dítěte v roce 2005.
Smyslem farního života je rozšířit společenství od liturgie k dalším oblastem, setkávání rodin, sousedské aktivity, charita a ochrana životního prostředí, ale i přesah do dalších sfér, ne vždy tradičně vnímaných jako farní prostředí, třeba i do hospody…
Jsem členem současné ekonomické rady, zaštiťuji středeční kontemplativní setkávání „Prostor tiché modlitby“.

vaclav skalicky ml

Václav Skalický ml.

Sociální pracovník, 33 let

Vystudoval jsem magisterské studium v Olomouci obor Řízení v sociálních službách a nyní studuji obor Aplikovaná informatika. V současné době pracuji jako sociální pracovník s hluchoslepými osobami.
Ve farnosti jsem odjakživa. Vedl jsem zde vlčata pod hlavičkou Skautů Evropy a účastnil jsem se několika farních táborů. Nyní se podílím na vedení ministrantů a na ministrování samotném.

jan bartacek

Jan Bartáček

Vědec a vysokoškolský pedagog, 42 let

Jsem docentem na VŠCHT v Praze, zabývám se problematikou čištění odpadních vod. V libocké farnosti se naše rodina pohybuje od roku 2015.
Momentálně je mojí hlavní aktivitou ve farnosti společenství teenagerů, které vedeme společně s Tomášem Fabiánem a otcem Vianneyem. Mimo časy Covidu19 zpívám v libockém sboru.

petr wollner

Petr Wollner

Stavební inženýr, 60 let

Do Liboce jsme se přistěhovali před více než třiceti lety. V současnosti střídavě působím jako investiční technik a řemeslník.
Ve farnosti se podílím na průběhu kurzů Alfa, přípravě farních cyklopoutí a koordinuji stavební činnosti ve farním areálu. Jsem členem současné pastorační rady.

jindra hubkova

Jindra Hubková

Ilustrátorka, překladatelka, katechetka, 61 let

Libocká farnost je mou domovskou farností od roku 1998. Jsem bývalou členkou pastorační farní rady, od prvopočátku do loňského roku jsem tu vyučovala náboženství ve všech ročnících ZŠ, připravuji na svátosti, jsem členkou libockého pěveckého sboru, za normálních okolností hudebně doprovázím čtvrteční mše svaté, výtvarně se podílím na úpravách liturgického prostoru (adventní, postní, velikonoční a další příležitostné panely pro rodinné soutěžení, malování farních betlémů a křížových cest), pravidelně stavím betlém.