haitiVšechno začalo v červenci roku 2005, kdy se účastníci naší cyklopoutě blíže seznámili s prací misionáře patera Romana Musila působícího na Haiti.

Díky štědrosti našich farníků jsme se mohli v únoru 2006 aktivně zapojit do projektu Arcidiecézní charity Olomouc Adopce na dálku tím,  že jsme začali finančně podporovat sedm dětí na Haiti. Cílem tohoto projektu je umožnit dětem  z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat získat vzdělání, které by si jinak nemohly dovolit. Za roční příspěvek dárce je dítěti hrazeno školné, školní pomůcky, povinná školní uniforma, základní zdravotní péče a jedno jídlo denně.

Roční částka na jedno dítě je 6500 Kč. V podpoře "našich" 6 dětí bychom  chtěli rádi pokračovat. Chtěl bych povzbudit k připojení k tomuto projektu, protože poslední léta bylo vždy potřeba dorovnat částku s farního účtu. Což není špatně, ale pokud byste se chtěl někdo přidat konkrétní pomocí, tak mne kontaktujte osobně nebo elektronicky ZDE.
Díky změně administrátora farnosti se letos pozapomnělo připomenout tuto aktivitu a částku jsem poukázal až nyní. Prosím Vás, kteří se projektu účastníte, abyste částku, kterou přispíváte, poslali na účet nebo předali osobně co nejdříve.

Možná jste si všimli, že dříve se přispívalo na 7 dětí a nyní jen 6, je to dáno tím, že 1 dítě bylo z programu vyřazeno, díky tomu, že se z rodiči přestěhovalo do jiné země.

Děkuji za podporu

P. Jeroným

Adoptované děti - fotky z listopadu 2014

guevara petit homme 2014 Guevara Petit - Homme
nar. 1998
  diemsley saint luc 2014 Diemsley Saint Luc
nar. 1996
shuman exael 2014 Shuman Exaël
nar. 1999
  samenta monor 2014 Samenta Monor
nar. 2000
christa jean philippe 2014 Christa Jean-Philippe
nar: 2002
  fanie joseph 2014 Fanie Joseph
nar. 2002