18. 1. 2022 zasedala pastorační rada farnosti. Zápis nabízíme ve formátu PDF a níže.

přítomní: plné složení

 1. Zhodnocení aktivit na konci roku
  • Vítání Ježíška - povedené, ale byl velký problém nalézt herce - podchytit více dopřed
 2. Farní dotazník vyhodnocení
  • v neděli poděkovat za vyplnění a okomentovat, že na vyhodnocení pracujeme
  • zachovat na webu trvalý odkaz, kde by bylo možné dotazník vyplnit
  • každoročně dotazník oživit a vytvořit z něj stabilní komunikační kanál
  • do příští PR - každý člen sepsat podstatné body, kterém bychom se soustředili
 3. Farní adresář
  • vyhlásit v neděli sbírání dat od 30.1.
  • data se budou sbírat v souladu s GDPR - všichni zletilí musí vyslovit souhlas vlastnoručním podpisem
 4. Příprava na biřmování
  • propojení se společenstvím Dospívajících a čerstvě dospělých
  • příprava bude vyhlášena na tento rok a samotné biřmování na následující
 5. Farní dopoledne a permanentní prezentace společenství
  • každé spolčo by se mohlo postarat o jedno farní dopoledne resp. farní kavárnu a pozvat na něj farnost a zároveň připomenout, že se noví členové mohou hlásit
  • domluvit s vedoucími společenství, jestli by byli ochotní se zapojit
  • do Malejova nové nástěnky, kde by byly pozvánky na společenství a fotky z farních akcí 
  • během roku se jednou sejít se zástupci všech společenství a probrat agendu na celý rok a sbírat podněty - červen? - dopředu dát otázky a podněty - čím se chcete zabývat? vidíte nějaké problémy nebo výzvy ve vašem společenství? potřebujete nějakou podporu ze strany PR?
 6. Investice
  • nový vysavač - Tomáš F.
  • vyhřívaný podsedák pro varhaníka - Petr W.
  • podsedáky v lavicích - revize funkčnosti - v některých místech netopí
  • nástěnky do Malejova - Marek W.
 7. Agenda na příští PR
  • Noc kostelů - přihlášení 
  • priority vycházející z dotazníku

zapsal Marek Wollner