letnice el grecoUdílení svátosti biřmování v libocké farnosti plánujeme na jaro roku 2023. Přijetí svátosti biřmování bude předcházet příprava, která bude probíhat formou setkávání v Malejově 1x za 14 dní, a to vždy v neděli od 17.00  do 18.30 hodin. Přípravy je možné se účastnit i v případě, že člověk není ještě pevně rozhodnut k biřmování přistoupit. Kdy proběhne první setkání, budeme informovat.

Příprava je učena všem, kteří dosáhli věku 16 let a nejsou biřmováni.

Biřmování je možné přijmout jen jednou v životě, podobně jako křest, ale věk nehraje roli. Spodní hranice je stanovena na 16 let s ohledem k charakteru svátosti jakožto svátosti pro dospělý křesťanský život, kterému předchází vědomé přijetí víry a Ježíše Krista jako Pána svého života.

Přihláška pro účast na přípravě