slavit a zit„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami.“ (GS 1)

Na podzim 2023 se v Římě sejdou biskupové s papežem a budou jednat o Církvi na základě 10 předložených okruhů otázek. Papež tentokrát zve ke spoluúčasti nejen biskupy, ale také všechny věřící. Možná si řeknete: „To je ale hloupost sesbírat podněty od věřících z celého světa, to nemůže nikdy zafungovat, do toho nejdu.“

Podívejme se z druhé strany: Sněm biskupů je příležitost oprášit kořeny naší víry a reflektovat, jak žijeme svědectví Kristu mezi svými současníky. Nejen proto, že se naše výstupy posunou až do Říma (což se nejspíš stane ve zhuštěné podobě za ČR a Evropu), ale také proto, abychom zažili osobní obnovu či obrácení my sami v naší farnosti a společenstvích.

Nabízím několik podnětů

1. Vraťme se k praxi prvotní Církve ve slavení, svědectví, společenství a čerpejme u zdrojů naší víry jako jsou církevní otcové, svatí, mučedníci.

2. Navažme na inspirace II.vatikánského koncilu jako je slavný text z Gaudium et spes v úvodu.

3. Nejméně dva roky máme možnost ve spojení s Církví na celém světě rozlišovat, jak má a může putování Církve v dnešní době vypadat a co si Bůh od nás přeje v kontextu globálního propojení i rozpojenosti našeho aktuálního světa. Především, jak máme věrohodně svědčit našim současníkům o Kristu Vykupiteli.

O synodě nediskutujme, ale žijme ji. Vždyť otázky typu „Jak si ve farnosti nasloucháme?“, „Kdo přebírá odpovědnost?“, „Co prožíváme v dialogu s křesťany jiných církví?“ nejsou k pasivnímu probírání, ale k plodné akci. Textů a nápadů nám jistě nebude chybět, když se upřímně a cele svěříme Duchu svatému.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, ty jsi chodil po běžných cestách jako my a žil Otcovo poslání. Svěřujeme ti svou osobní cestu i cestu Církve dneška. Nedopusť, abychom zabloudili mezi strukturami, přetvářkou nebo zájmy o moc. Dopřej nám osobní setkání s tebou a obnovu vztahu plného upřímnosti a lásky. Věříme, že nás posíláš, abychom ti připravili cestu, kam chceš sám přijít.
Pomoz nám opustit, co nám brání a následovat tě s vírou, že tvoje Evangelium přináší pravé štěstí a  život v plnosti nám i lidem okolo.
Amen.

 

Marie Beďačová