Po prázdninách poprvé zasedala pastorační rada farnosti. V zápise najdete mimo jiné informace o plánovaných akcích.

Zápis ze zasedání PR 7. 9. 2022