synoda pokracuje 1Od času II. Vatikánského koncilu se konají v Církvi biskupské synody na různá témata. Aktuálně probíhá příprava na Synodu o synodalitě, kterou papež František svolal ve dvou fázích, v říjnu 2023 a v říjnu 2024 do Říma. Kromě biskupů jsou tentokrát pozváni ke spoluúčasti na přípravách také všichni věřící. Farní a diecézní přípravy jsou ukončeny. Národní přípravné setkání na synodu proběhlo na Velehradě, můžete se podívat na video ze spontánního odpoledního jednání. Účastníci mohli otevřeně připomínkovat národní syntézu. K pročtení stojí za to aktuální verze se zapracovanými připomínkami.

Zaznívala výzva, abychom v prožívání synodality Církve pokračovali, k čemuž nás pozvali i naši biskupové. Některé farnosti nalezly v synodě výzvu k zavedení služby naslouchání, jiné plánují pravidelné farní dny, mnoho lidí se poprvé seznamuje a otevírá poctivému dialogu se svými bratry a sestrami, jiní se za Církev vytrvale sami či společně modlí. Je na nás, jestli nalezneme v tomto dění své místo, vždyť spoluúčast na životě Církve a Boží poslání se týká i našeho farního společenství.