Ačkoli od listopadu 2021 do února 2022 se do přípravné fáze ve farnostech zapojilo v naší farnosti poměrně málo lidí z důvodu silné vlny covidu19, špatné zkušenosti s Plenárním sněmem, únavou, přetížeností a jinými důvody, synodalita zůstává tématem Církve a můžeme se připojit k tomuto pokračujícímu procesu ve svých společenstvích a rodinách i letos.

Jak zmínil o. nuncius Juda Thaddeus Okolo na poutním farním dopoledni 22. 1. 2023, synoda není jedna událost, ale dynamický proces. Jednotlivé fáze přirovnal k prosívání mouky od celozrnné až k té nejjemnější. Jestli to chápu dobře, tak do Říma na pozim 2023 se bude posílat mouka extra hladká. :-)

nuncius

V modlitbě můžeme provázet evropské kontinentální setkání, které proběhne 5.-9. února 2023 v Praze. Jsme všichni pozváni na mši sv. do pražské katedrály 8. února 2023 v 18 h.

 

Můžeme se nechat inspirovat do našich společenství k diskuzi, rozjímání i proměně smýšlení těmito přípravnými texty: Dokument pro kontinentální etapu, Biblické zdroje k synodalitě a Spiritualita synodality. Tyto text tvoří podklad k jednotlivým kontinentálním jednáním a byly připomínkovány diecézními biskupy a jejich synodálními týmy.

 1. V dokumentu pro kontinentální etapu nalezneme syntézu témat a postřehů věřících z celého světa po zpracování deseti otázek zaslaných pro diecézní fáze. Citace jednotlivých národních syntéz ukazují konkrétní zkušenosti a v mnohém souzní se zkušeností české Církve. Témata se točí kolem naslouchání, liturgie, formace, ale také se pojmenovávají semena, plody i plevel synodality tak, jak je jednotlivé církevní obce otevřeně popsaly.
 2. Biblické zdroje k synodalitě nabízí staletími vyzkoušenou modlitbu Lectio divina a imaginativní modlitbu a vybírá několik textů ze Starého i Nového zákona k meditaci. Jsou citováni také starobylí církevní otcové jako je Klement Alexandrijský, Beda aj. a v textech se také hledá pohled synodality. Tento text mě zaujal nejvíce pro svou konkrétnost a je vhodný k modlitbě ve skupině i o samotě.
 3. Dokument o spiritualitě synodality stojí za přečtení celý, zmíním zde pouze několik detailů jako motivaci.
  • „Všechny tyto synodální dary předpokládání naši touhu po osobním obrácení.“ (s. 40)
  • „Církev synodální je povolána, aby byla Církví ekumenickou.“ (s. 20)
  • „K rozlišení je třeba dopřát si času a také k potvrzení přijatého rozhodnutí.“ (s. 34, 37)
  • „... kráčet s těmito (chudými) lidmi tak, abychom viděli realitu z jejich úhlu pohledu.“ (s. 39)

Uvědomujeme si, že potřebujeme čas a vytrvalost. Text je podnětný nejen pro konkrétní životní postoje a křesťanskou praxi, ale i pro návrh přijetí P. Marie jako Maria Hodegetria - průvodkyně na této cestě. Ona ví a ukazuje, kterým směrem vede cesta Ježíšova.

synoda obzory ducha

Ať si nás Duch Boží vede a ukazuje nám, co Bůh říká Církvi dnes. V jeho světle to můžeme zahlédnout a v jeho moci začít uskutečňovat. Po nás v tom budou pokračovat jiní.

Marie Beďačová