Po prázdninách se poprvé sešla pastorační rada farnosti. V zápise najdeme mimo jiné přehled plánovaných akcí na nejbližší měsíce.

Zápis ze zasadání PR 6. 9. 2023