Přijměte pozvání na druhý večer s žalmy a přijďte se společně modlit. 

2. Večer s žalmy 2023