charset=Ascii xr:d:DAF0hX7jspI:17,j:8064104757541208536,t:23111821Otče, vylej svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje láska rostla v našem středu a aby přišlo Tvé království, skrze Krista našeho Pána. Amen.

Rád bys ve svém vztahu s Pánem šel do hloubky, byl více k dispozici Bohu a přijal jeho dary a hlavně více se nechal vést Duchem svatým? Pak tento seminář může být právě pozvánkou pro Tebe.

Čeká nás

 • jedno setkání týdně - modlitba chval, katecheze, skupinky (10 setkání + 1 přípravné)
 • denní tichá chvíle - ztišení nad Božím slovem min. 20 minut
 • bohoslužba smíření, modlitba za vnitřní uzdravení, modlitba za hlubší vylití Ducha svatého

Vždy ve čtvrtek 19.00-21.00, 11. 1. - 21. 3. 2024 ve farním centru Malejov.

Přihláška

Témata jednotlivých týdnů

 1. Přípravný týden
 2. Bůh je dobrý
 3. Hřích a Boží pohled na člověka
 4. Vnitřní zranění a odpuštění
 5. Mentalita Božího království
 6. Bohoslužba smíření, odpuštění a uzdravení
 7. Ježíš je Pán
 8. Osobní povolání, učednictví
 9. Duch svatý
 10. Naplněni Duchem svatým
 11. Charismata a dary pro službu, společenství