240508 Dominik knezske sveceni

Svěcení

Pokud se chcete vypravit na svěcení do Olomouce, můžete využít speciálně vypravený autobus z Liboce. Hlásit se můžete v sakristii nebo u otce Jeronýma.

Primiční mše ve Frýdlantu nad Ostravicí

Informace lze nalézt na webu https://primice.cz/index.php/primiciant/dominik-norbert-smeja-o-carm/

Primiční mše v Liboci

Primice v Liboci bude při slavnosti Seslání Ducha Svatého.