Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 20. neděli v mezidobí ve farním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Ke stažení