Jak mnozí víte, tak 28.2. 2013 ve 20h současný papež Benedikt XVI. odstoupil ze svého úřadu a nastala doba, kdy se bude volit nový římský biskup. Je to velmi důležitý okamžik, a proto vás chci poprosit, abychom se za správnou volbu společně modlili. Můžeme samozřejmě každý sám vlastními slovy nebo k tomu můžeme použít modlitbu, která je obsažena přímo v Českém misálu:
Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Jakého budeme mít papeže?