Pane, převyšuješ všechno naše poznání. Ujímáš se nás jako Otec a skláníš se k nám svou milosrdnou láskou. Máme za sebou řadu zkušeností, které ovlivnily naši představu Tebe. Prosíme Tě, pomoz nám, aby Tvůj obraz v nás byl pravdivý, abychom nežili s mrtvým bohem, ale nalezli v Tobě zdroj vlastního života i cíl své pozemské cesty. Amen.

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti.

Stáhnout