Společenství seniorů

P.M. VladimirskaSetkáváme se ve farním centru Malejov jednou za 14 dní ve středu od 16h.

Společenství seniorů se zvláštním způsobem svěřuje do péče Panny Marie a v rámci setkání se modlí jeden desátek růžence za nemocné a k tomu se přidávají další aktuální úmysly. Většina je také zapojena do modlitby živého růžence za libockou farnost a na úmysly apoštolátu sv. Otce.

Při vlastním setkání se učíme společně číst evangelium následující neděle formou Lectio divina. To znamená, že na začátku zpěvem prosíme, abychom Božímu slovu rozuměli a mohlo promlouvat do našeho života. Pak si úryvek Písma dvakrát přečteme, zůstáváme v tichém čtení a každý z nás, pokud ho něco osloví, může nahlas říci nějaké slovo či verš z přečteného textu. Tuto modlitbu zakončíme písní, a pak pokračujeme v diskuzi, kde se snažíme objasnit nejasná místa a úryvek začlenit do kontextu celého evangelia. Setkání pokračuje modlitbou růžence v 17 hodin na faře či v kostele a mší svatou.

Snažíme se také vzájemně podporovat v těžkostech stáří a připravovat se na setkání s Pánem v okamžiku smrti. Ale také se nevyhýbáme radostným okamžikům života a vyšší kulatá výročí slavíme mší svatou.

Kontakt:

Marie Novotná, tel: 605 381 102

Seniori Malejov