Setkání budou probíhat každý týden ve středu od 20h a v neděli od 17h ve farním centru Malejov po celou dobu postní a velikonoční.

U příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu byl v říjnu minulého roku papežem Benediktem XVI. vyhlášen celý rok jako rok víry. Při té příležitosti byl vydán apoštolský list Porta fidei, ve kterém papež celý lid Boží povzbuzuje k obnově víry (začátek listu).


Z toho důvodu jsem se rozhodl, že v naší farnosti během doby postní a velikonoční nabídneme duchovní obnovu pro celou farnost. Tato obnova je určena všem bez rozdílu, kromě dětí, pro které jsou během týdne určeny jiné programy. Pro co největší dostupnost jsme zvolili dva dny v týdnu, ve kterých zazní stejné téma. Po celou dobu obnovy se pozastaví všechny pravidelné programy, abychom se všichni mohli programu zúčastnit.
Náplní setkání bude na začátku modlitba, která bude doprovázena duchovními písněmi a za cíl bude mít, aby se člověk dostal do Ježíšovy přítomnosti. Poté bude následovat krátké vyučování, každý týden na jiné téma. Po něm se bude pokračovat v menších skupinkách, ve kterých se bude o obsahu přednášky podrobněji povídat. Program bude zakončen společnou modlitbou s možným neformálním setkáním. Délka by neměla přesáhnout dvě hodiny.
Přestože tato setkání jsou důležitá, neméně závažné je vlastní nasazení během ostatních dní. K tomu budeme nabízet Boží slovo na každý den, které si bude možné, stejně jako přednášky,
stahovat z rubriky Ke stažení.
Celá obnova vyvrcholí intenzivní přípravou před Letnicemi, kterou nás provede P. Vojtěch Kodet, O.Carm a následnou prosbou o seslání Ducha Svatého o Svatodušní vigilii.

P. František Z. Horák, O.Carm.

Program obnovy     Materiály ke stažení