Datum   Téma


03.03.    ‚Mysleli, že to je přízrak' – pravdivé a falešné obrazy Boha
06.03.    

10.03.    ‚Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého' – kam patřím?
13.03.    

17.03.    ‚Neboj se' - Bůh přichází po celé dějiny do lidských dějin
20.03.    

24.03.    ‚Pozdvihl oči k nebi a vzdal díky' – obrácení k Bohu, chvála a děkování…
27.03.    

07.04.    ‚Sestoupil do pekel' – Bůh otevírá brány vězení
10.04.    

14.04.    ‚Blahoslavení jste…' - povolání za učedníka, růst v duchovním životě
17.04.    

21.04.    ‚Milujte se navzájem' - pravdivé a falešné obrazy církve
24.04.    

28.04.    ‚Odpusť mu sedmdesát sedmkrát' – odpuštění a smíření v životě člověka
01.05.    

05.05.    ‚Přijměte Ducha svatého' – obdarování Duchem ke službě ve společenství
08.05.    

12.05.    ‚Jděte ke všem' – vyslání hlásat evangelium
15.05.