Pro naši společnost je charakteristický zmatek v duchovních věcech. Jak nebezpečná je esoterika s falešnou úctou k andělům, jsem si uvědomil na nedávné návštěvě v jedné katolické rodině. 'Andělské meditace' obrátily velmi rafinovaně zvěst o Boží lásce k člověku v opak. Pozvání člověka ke společenství s Bohem se v esoterice stává pozváním ke kultu egoismu: vlastního pohodlí a úspěchu. Jde o soudobou podobu modlářství, které nemá s křesťanstvím nic společného, i když zapojuje některé křesťanské prvky.

Číst více

Zamyšlení P. Tomáše Holuba zaznělo v rámci patrocinia našeho kostela sv. Fabiána a Šebestinána ve farním centru Malejov v Praze - Liboci.

Ke stažení

Zítra začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. ledna). Rád bych vám nabídl zamyšlení velkého křesťanského myslitele C.S. Lewise na toto téma.

 

 

Číst dále

Ať si říká kdo chce, co chce, děti trpí za hříchy svých rodičů. Marná sláva. Kdybychom zůstali sami, mohli bychom při zpytování svědomí zohlednit jen své vlastní motivy a činy. Když však člověk založí rodinu, obohatí nejen genofond lidské populace, nýbrž také rozmanitost projevů hříchu. Každý z nás totiž modeluje děti podle svých vlastních představ a priorit - ať už vědomě nebo nevědomky.

Číst dále

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o svátku Křtu Páně ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Láska je něco nepochopitelného, nevysvětlitelného a nekonečného. Nezná překážek, které by ji zadržely. Když se šíří, proniká vše, každičký prostor, tak jako vůně.

Číst více

Milý chlapče, jsme si vzájemně velmi blízko. Ty, který stojíš na prahu života, a já, který život končím. Říká se, (a je to nanejvýš pravdivé) že protivy „se přitahují“. A já si lépe rozumím s Tebou než s těmi, kteří jsou uprostřed své životní pouti a které nazýváme „velkými lidmi“.

Číst dále

Kázání jáhna Jaroslava Lormana zaznělo o druhé neděli po slavnosti Narození Páně ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o slavnosti Matky Boží Panny Marie ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

 

Ke stažení