V neděli 3. listopadu přijede do naší farnosti emeritní arcibiskup otec Miloslav kardinál Vlk, aby s námi společně od 8.30h slavil bohoslužbu a při té příležitosti udělil svátost biřmování 20 biřmovancům. Po ní bude následovat setkání s farníky a moderovaná diskuze ve farním centru Malejov. K modlitební podpoře můžete také využít Svatodušní novénu.

Svatodušní novéna

I v českých médiích se můžeme setkat se zprávami, které v současnosti hýbou německou katolickou církví. Jde o skandály spojené s osobou limburského biskupa Franze-Petera Tebartz-van Elsta. Ten při honosné rekonstrukci biskupské rezidence prostavěl 31 milionů euro. Biskupovo jednání je chápáno jako konstrast s důrazy, které klade papež František na chudobu a blízkost potřebným. Finanční situace řady německých diecézí navíc není dobrá a německá katolická církev dělá řadu úsporných opatření i v samostné pastoraci. Němeční věřící nyní hromadně žádají biskupovu rezignaci a desítky z nich vystupují z katolické církve. Je mediální tlak současné veřejnosti na církev v pořádku? A jak reagovat na odhalení špatného jednání nositelů církevních úřadů?

Číst více

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 27. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Milí diecézáni, sestry a bratři v Kristu,
V těchto předvolebních týdnech uvědomuji si ještě naléhavěji svou biskupskou i občanskou odpovědnost. Je mi jasné, že za to, kudy se ubírá naše společnost, v čem a jak žijeme, jsme odpovědni všichni, tj. každý z nás k tomu přispívá.

Číst více

Přes nepřízeň červnového počasí se nakonec farní voda přeci jenom uskutečnila, a to na začátku září. Přinášíme krátkou fotoreportáž a jak uvidíte, počasí přálo jako v létě.

Fotogalerie

„Radost se živí kontemplací Ježíše Krista – jak on žil, jak kázal, jak uzdravoval, jak on se díval… Kněz, zasvěcení muži a ženy se musí zabývat nejzákladnější otázkou svého života – přátelstvím s Ježíšem Kristem – a řešit své životní otázky ve světle tohoto přátelství.

Číst více

Pomalu se blíží pro naši farnost slavnost udílení svátosti biřmování a jak jsem se již zmínil v neděli, tak bych byl rád, kdybychom se na to všichni duchovně připravili.

Číst více

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 28. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Všichni peníze potřebujeme, ale jedni mají více než druzí a mnoho lidí má málo i na pokrytí svých zcela základních potřeb. Jaký postoj tedy máme k penězům a k jejich užívání zaujmout?

Číst více