Božský Umělec usilovně buší do spasitelného dláta a pečlivě opracovává kameny, aby je připravil pro stavbu věčného chrámu. Tak zpívá naše laskavá matka svatá církev katolická v latinském hymnu liturgie posvěcení kostela. A opravdu to tak je.

 

Číst více

Kázání P. Jana Vianneye Hanáčka, O.Carm. zaznělo o 25. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas. Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Číst více

S radostí oznamujeme, že P. Jan Maria Vianney Pavel Hanáček složí své věčné sliby v Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské 30.9. 2013 v 18.00h v Kostelním Vydří. Zveme vás k této slavnosti i k modlitbě za nová duchovní povolání skrze novénu ke sv. Terezii z Lisieux.

Ke stažení

Kázání jáhna Jaroslava Lormana zaznělo o 24. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Přátelství je pro mě něco drahocenného, vzácného, je to Boží dar. Rozlišuji ale mezi přátelstvím a vstřícností, laskavostí.

Číst více

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 23. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Učme se tedy být moudří a uctívejme Krista tak, jak to chce on sám. Tomu, kdo je uctíván, je přece nejmilejší taková pocta, jakou si sám přeje, nikoli taková, jakou si vymyslíme my.

Číst více

Papež František včera před Anděl Páně pronesl mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír.

Číst více