Pomalu se blíží pro naši farnost slavnost udílení svátosti biřmování a jak jsem se již zmínil v neděli, tak bych byl rád, kdybychom se na to všichni duchovně připravili.

Číst více

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 28. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Všichni peníze potřebujeme, ale jedni mají více než druzí a mnoho lidí má málo i na pokrytí svých zcela základních potřeb. Jaký postoj tedy máme k penězům a k jejich užívání zaujmout?

Číst více

U Boha bude muset mnohé z toho, co bylo vystaveno na odiv, ustoupit síle a kráse dosud neznámých skutků a slov založených na čistém a pravém úmyslu.

 

Číst více

Na základě přání papeže Františka znovu zasvětit svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie nabizím jako duchovní přípravu na tento den Litanie k Srdci Panny Marie. Tuto modlitbu bychom se společně modlili až do neděle 13.10. po každé mši svaté.

 

Číst více

Přinášíme několik momentů ze slavnosti věčných slibů našeho P. Jana Marie Vianneye Hanáčka, O.Carm., které složil 30.9. 2013 v Kostelním Vydří. 

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.                                Fotogalerie

13. říjen 2013 vyhlásil papež František za Den mariánské úcty. Na tento den bude do Říma z Fatimy převezena soška Panny Marie, před kterou chce Svatý otec zasvětit svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

 

Číst více

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 26. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Chudé nemáme posuzovat podle toho, jak jsou oblečeni a upraveni navenek, ani podle toho, jakou se zdají mít duševní úroveň, neboť často mají způsoby drsné a neohrabané. Ale budete-li se dívat na chudé ve světle víry, poznáte, že zastupují Syna Božího, neboť on si zvolil chudobu.

 

 

Číst více