Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti v Praze-Liboci.

 

Ke stažení

 

Měsíc květen je v tradici církve věnován Panně Marii.
Z toho důvodu i v tomto čase prosíme o přímluvu za naše blízké, za náš život tu, která byla Ježíši nejbližší. Ale je to na místě? Nedáváme ji významější místo než samotnému Bohu? Jaká ji opravdu náleží úcta?

Číst vice

Každý z nás někdy potřebujeme první pomoc. Avšak málokdy si vzpomeneme na to, že i Boží slovo může obvázat naše rány: „Neuzdravily je léčivé byliny ani obklad, ale tvé slovo, Hospodine, které všechno hojí." (Mdr 16,12).

Číst více

Možnost stažení nedělního kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. na texty 4. neděle velikonoční.

 

 

Ke stažení

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti v Praze-Liboci.

 

Ke stažení

V nově zrekonstruovaném zařízení Domova svaté Rodiny na Petřinách byla veřejnosti 2. dubna otevřena kavárna, ve které pracují lidé s mentálním postižením. I tímto způsobem je můžeme podpořit.

Číst více

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti v Praze-Liboci.

 

Ke stažení

V rámci duchovní obnovy farnosti bych rád všem umožnil i na těchto webových stránkách vzájemnou duchovní pomoc skrze přímluvnou modlitbu. V hlavním menu jsem přidal položku Přímluvná modlitba. Když na ni kliknete, objeví se formulář, který stačí vyplnit a vaše žádost o přímluvu se zveřejní. P. František.

Díky ochotě a obětavosti „našeho dvorního fotografa“ Dominika Boumy si můžete znovu připomenout zážitky z letošních Velikonoc.

Vstoupit do fotogalerie