Učme se tedy být moudří a uctívejme Krista tak, jak to chce on sám. Tomu, kdo je uctíván, je přece nejmilejší taková pocta, jakou si sám přeje, nikoli taková, jakou si vymyslíme my.

Číst více

Papež František včera před Anděl Páně pronesl mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír.

Číst více

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 22. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Ke stažení

Člověk se mnohdy chová tak, jako by měl na všechno nárok. Nárokuje si cokoli, co vychvalují reklamní akce supermarketů. Okamžitě potřebuji všechno, co vidím.

Číst více

Od té doby, co zákon o majetkovém vyrovnání vstoupil v platnost, tak se v souvislosti s ním opět vynořily otázky, které svědčí o častém neporozumění.

Číst více

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 21. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Během svého dlouhého pobytu ve státní nemocnici jsem jeden čas ležel na pokoji s vysoce postaveným stranickým funkcionářem. Dobře jsme si rozuměli. A najednou, toho večera už bylo pozdě, se mě zcela otevřeně zeptal...

Číst více

Sestřih událostí druhého týdne farního tábora z dílny P. Jana Vianneye, O.Carm.


Fotogalerie

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 20. neděli v mezidobí ve farním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Ke stažení