Pro připomenutí nabízíme několik fotek a dvě videa z Noci kostelů.

 

Fotogalerie

Mluvilo se o eucharistii. Jeden z účastníků položil tuto otázku: „ Bůh je přece všude. Proč by měl být zvláštním způsobem přítomen v hostii, v posvěceném chlebě? " P. Tomáš Špidlík SJ se snaží odpovědět na tuto otázku.

Číst více

Kázání zaznělo o slavnosti Nejsvětější Trojice ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Narodila se r. 1566 ve Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek (1582) a v roce 1584 složila slavné sliby. Její život je protkán extázemi a mnoha mystickými dary, mezi něž patří také přijetí neviditelných stigmat, trnové koruny, výměna srdce s Ježíšem, přijetí prstene od Krista jako pečeti mystického zasnoubení s ním.

Čist dále

Papež František ve své včerejší ranní homilii podotkl, že mnozí věřící, ačkoliv mají jistě Ježíše rádi, se mu nedokáží bezvýhradně svěřit a příliš ve své víře neriskují.

Číst dále

Poslední zamyšlení v rámci duchovní obnovy farnosti v Praze-Liboci.

 

 

Ke stažení

Kázání zaznělo o 7. neděli velikonoční ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti v Praze-Liboci.

 

Ke stažení

Nynější papež František nabízí jednoduchý způsob modlitby, abychom při ní nezapomněli na důležité věci. Sám tento "návod" již mnoho let používá. Je k tomu zapotřebí pěti prstů naší ruky.

 

Číst dále