Pane, převyšuješ všechno naše poznání. Ujímáš se nás jako Otec a skláníš se k nám svou milosrdnou láskou. Máme za sebou řadu zkušeností, které ovlivnily naši představu Tebe. Prosíme Tě, pomoz nám, aby Tvůj obraz v nás byl pravdivý, abychom nežili s mrtvým bohem, ale nalezli v Tobě zdroj vlastního života i cíl své pozemské cesty. Amen.

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti.

Stáhnout

Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů.Tuto novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence, rozjímání na příslušný (1.-9.) den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”. Objevme v této novéně velikost naší Nebeské Matky, která chce rozvázat uzly našich pozemských životů.

Více informací

Petici protestující proti probíhající registraci potratového přípravku Mifegyne (RU-486) podpořilo od jejího zahájení během jednoho měsíce téměř 46 tisíc občanů. "Podpora petice je obrovská. Denně dochází několik tisíc podpisů. Ukazuje se, že veřejnost toto téma velmi zajímá," uvedl prezident Hnutí Pro život (HPŽ) Radim Ucháč, který je jedním z organizátorů protestní petice.                        převzato a upraveno z  tisk.církev.cz

Více informací

Na třetí neděli postní byl určen k přečtení pastýřský list našich biskupů k majetkovému narovnání se státem.

Zde si ho můžete přečíst nebo stáhnout.

Díky štědrosti sponzorů z řad farníků byl v pátek 22.2. 2013 namontován zavírač dveří na hlavní dveře farního centra Malejov. Tím bude omezeno plýtvání tepla i farních peněz. Dodání a montáž stála 5.468,- Kč.

Díky ochotě a spolupráci vás všech, kteří máte na starosti nějaký program ve farnosti se můžeme o dění v naší farnosti dělit na nových internetových stránkách. Rád bych, aby stránky přinášely aktuální informace nejen ze života farnosti, ale i celé církve. Zároveň bych si přál, aby se mohly postupně stát zdrojem textů pro náš duchovní život. Určitě budu rád za vaše připomínky i návrhy.

P. František

Jak mnozí víte, tak 28.2. 2013 ve 20h současný papež Benedikt XVI. odstoupil ze svého úřadu a nastala doba, kdy se bude volit nový římský biskup. Je to velmi důležitý okamžik, a proto vás chci poprosit, abychom se za správnou volbu společně modlili. Můžeme samozřejmě každý sám vlastními slovy nebo k tomu můžeme použít modlitbu, která je obsažena přímo v Českém misálu:
Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Jakého budeme mít papeže?