Díky štědrosti sponzorů z řad farníků byl v pátek 22.2. 2013 namontován zavírač dveří na hlavní dveře farního centra Malejov. Tím bude omezeno plýtvání tepla i farních peněz. Dodání a montáž stála 5.468,- Kč.

Díky ochotě a spolupráci vás všech, kteří máte na starosti nějaký program ve farnosti se můžeme o dění v naší farnosti dělit na nových internetových stránkách. Rád bych, aby stránky přinášely aktuální informace nejen ze života farnosti, ale i celé církve. Zároveň bych si přál, aby se mohly postupně stát zdrojem textů pro náš duchovní život. Určitě budu rád za vaše připomínky i návrhy.

P. František

Jak mnozí víte, tak 28.2. 2013 ve 20h současný papež Benedikt XVI. odstoupil ze svého úřadu a nastala doba, kdy se bude volit nový římský biskup. Je to velmi důležitý okamžik, a proto vás chci poprosit, abychom se za správnou volbu společně modlili. Můžeme samozřejmě každý sám vlastními slovy nebo k tomu můžeme použít modlitbu, která je obsažena přímo v Českém misálu:
Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Jakého budeme mít papeže?