konferenceToto jsou v současnosti v katolické církvi slova velmi častá. Naštěstí nalézt jejich význam nás nemusí stát hodiny hledání v knihovnách, ale kýžené odpovědi nám může poskytnout moderní technické prostředky, jako např. https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/

Mohlo by se zdát, že se tu děje něco revolučního, ale spíše jde opět o návrat ke kořenům života církve a oživení toho, co přinesl II. Vatikánský koncil – církev jako společenství věřících společně shromážděné okolo Božího slova, Eucharistie a pod vedením biskupa kráčející v tomto světě, naslouchající, co Duch svatý mluví k dnešní církvi. Také tři hesla tohoto dění: SETKÁVÁNÍ – NASLOUCHÁNÍ – ROZLIŠOVÁNÍ, to ukazují.

Také v naší farnosti nemůžeme stát opodál, ale chceme se do tohoto procesu zapojit. Některé se stávající společenství se již nad nabídnutými tématy zamýšlejí a pro zájemce, kteří nemají možnost účastnit se konkrétního společenství je připravena možnost se setkat ve speciální skupince - https://www.rkfliboc.cz/synoda/1338-ctvrtecni-setkani-synodni-skupinky

Myslím si, že je to pro nás velká příležitost, ani ne v tom říci papeži nebo někam do Vatikánu, jak to tady v Liboci vidíme, jako spíše si říci mezi sebou, jaké jsou potřeby, touhy, bolesti i radosti nás farníků i případně nefarníků tady v Liboci a společně se ptát našeho Pána, kudy a kam nás chce vést.

Děkuji všem, kdo se jakkoli zapojujete, nebo ještě zapojíte

P. Jeroným

Zveme k zapojení do farní synodní cesty. Pro všechny zájemce nabízíme každý čtvrtek setkání v Malejově. Přivítáme přihlášení předem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

skupinkyAsi už jste slyšeli, že i v naší farnosti se můžete zapojit do synody.

Každý křesťan může sestavit synodní skupinku a pozvat do ní farníky, kněze, řeholnice a laiky, lidi z jiných křesťanských církví i lidi bez vyznání, kteří mají zájem se účastnit, bez omezení věku. Je žádoucí přizvat také lidi zklamané nebo nějakým způsobem na okraji, ať už lidi bez domova, sociálně slabé, pokročilého věku nebo osoby s postižením.

Happy family gardeningObdobí listopad 2021 - leden 2022

Petr: Mami, ve škole nám říkali, že začala synoda. Moc nechápu o co jde. Ty to chápeš?

Zdenka: Nám nic ve škole neříkali, to bude zas jenom pro křesťany, ach jo, ty církváče.

Máma: Myslím, že synoda není jen pro křesťany, ale o co jde tomu taky rozumím jen málo. Víte co, v neděli si pustíme kázání papeže Františka, ať se o tom dozvíme něco víc.

Táta (volá od vchodu): Tak už pojďte do auta nebo přijdeme pozdě a na zahradě bude tma.

synoda otazka 0

Na této stránce budeme postupně předkládat 10 témat, nad kterými se mají synodní skupinky ve farnosti modlit, setkávat, diskutovat a rozlišovat. Dnes představujeme nultou, tzv. základní otázku.

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? (PD, 26)

umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2022
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

DUBEN

 • Úmysl papeže: Za zdravotníky
  Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.
 • Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
  Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.
 • Naléhavý úmysl: Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala

KVĚTEN

 • Úmysl papeže: Za víru mladých
  Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
 • Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
  Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.

ČERVEN

 • Úmysl papeže: Za rodiny
  Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
 • Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
  Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

ČERVENEC

 • Úmysl papeže Za starší lidi
  Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
 • Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
  Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

SRPEN

 • Úmysl papeže: Za malé a střední podnikatele
  Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
 • Národní úmysl: Za lidi na dovolených
  Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

ZÁŘÍ

 • Úmysl papeže: Za zrušení trestu smrti
  Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.
 • Národní úmysl: Za synodní proces
  Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

ŘÍJEN

 • Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem
  Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
 • Národní úmysl: Za volby do senátu
  Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.

LISTOPAD

 • Úmysl papeže: Za děti, které trpí
  Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
 • Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
  Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

PROSINEC

 • Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků
  Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
 • Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
  Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

Zdroj: www.jesuit.cz

synoda zahajeniNa neděli 17.10.2021 poslal otec kardinál Dominik list k zahájení synodalní cesty jak ji zahájil papež František. Protože je vcelku dlouhý, mužete si ho v plném znění přečíst ZDE -->