240113 ples logo

Zveme na tradiční ples, který se uskuteční 13. 1. 2024 od 19:30 v libocké sokolovně (Ruzyňská 55, Praha 6).

Společenský oděv - živá hudba - tombola - nápoje -  sousedé - předtančení - dobroty

K tanci i poslechu zahraje kapela KMČ.

prokopV sobotu 25.11.2023 odešel v pokoji a posilněn svátostmi k svému Pánu náš bratr Prokop Jozef Zboroň, O.Carm.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme nejprve v pátek 1. prosince 2023 v 15 hodin při mši svaté v kostele svatých Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci.

Vlastní pohřeb se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 v 11 hodin v poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří, po mši svaté bude uložen do hrobu na řádovém hřbitově v Kostelním Vydří.

R.I.P.

Děkujeme všem, kdo jste ho zvláště v posledních dnech doprovázeli modlitbou a kdo na něj budete v modlitbě pamatovat i nadále.

Bratři karmelitáni

Parte k stažení ZDE ->>

charset=Ascii xr:d:DAF0hX7jspI:17,j:8064104757541208536,t:23111821Otče, vylej svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje láska rostla v našem středu a aby přišlo Tvé království, skrze Krista našeho Pána. Amen.

Rád bys ve svém vztahu s Pánem šel do hloubky, byl více k dispozici Bohu a přijal jeho dary a hlavně více se nechal vést Duchem svatým? Pak tento seminář může být právě pozvánkou pro Tebe.