PRVNÍ ČTENÍ Z TŘETÍ KNIHY MOJŽÍŠOVY (LV 13.1-2.45-46)

Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“

PRVNÍ ČTENÍ Z PÁTÉ KNIHY MOJŽÍŠOVY (DT 18,15-20)

Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: `Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.' Hospodin mi tehdy řekl: 'Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!'“

Moc děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do farní výstavy, a umožnili nám se tak alespoň on-line propojit, zavzpomínat a uvědomit si, jak je pro nás naše farnost důležitá.

Dodatečné příspěvky je možné posílat ještě do konce týdne.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na Facebooku

Čtení z knihy Moudrosti (Mdr 3,1-9)

Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že jsou ho hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože jeho vyvolení najdou lásku a smilování.

2021 KPRkostel bubenecFarnost Praha - Bubeneč pořádá a zve na 5. ročník koncertu "Podané ruky", který bude v neděli 31. ledna 2021 od 17 h v rámci období modliteb za jednotu křesťanů. Letos společný koncert podané ruky, na němž své krátké duchovní poselství prinesou duchovní pěti křesťanských komunit na Praze 6, bude možné shlédnout na youtube kanálu: https://youtu.be/gL9UJaA0WIQ

Podrobný program a plakátek je ZDE ->>

Možností, jak se v rámci farnosti setkávat, není v poslední době mnoho. Proto jsme se u příležitosti farní poutě rozhodli vyzkoušet on-line farní kavárnu v neděli od 14:00.
Přijměte pozvání na on-line setkání i s farníky, se kterými jste se delší dobu neviděli a neměli si příležitost říct, co je u vás nového a jak tuto dobu prožíváte.

Pokud se tento koncept osvědčí, může se kavárna v on-line podobě konat pravidelně až do zmírnění vládních nařízení.

Pozvánka: https://discord.gg/Dq4tpYhqvy (podrobnější návod níže).

V rámci farní poutě chceme připravit online výstavu obrázků ze života farnosti.

Prosíme kreativní farníky, nejen děti, aby nám poslali na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obrázky svých zážitků z farnosti. Kdo si netroufne na malování, může poslat svoji oblíbenou fotku – třeba z tábora, nebo farní vody. Také může napsat příhodu, která se mu v naší farnosti stala, či poslat farníkům vzkaz.

Všechny příspěvky sbíráme do neděle 24. 1. 2021 a budou vystaveny na farním Facebooku a webu. Po uvolnění opatření je také vystavíme na nástěnkách v kostele a ve farním centru Malejov.

20210121 19135620210121 191514
20210121 19212020210121 200221