Zápis ze zasedání PR 22. 3. 2023

  • proběhlé akce
  • chystané akce
  • stavebni akce

Ačkoli od listopadu 2021 do února 2022 se do přípravné fáze ve farnostech zapojilo v naší farnosti poměrně málo lidí z důvodu silné vlny covidu19, špatné zkušenosti s Plenárním sněmem, únavou, přetížeností a jinými důvody, synodalita zůstává tématem Církve a můžeme se připojit k tomuto pokračujícímu procesu ve svých společenstvích a rodinách i letos.

18. ledna 2023 zasedala pastorační rada. V zápisu lze najít mimo jiné informace o plánovaných akcích v nejbližších měsících.

Zápis ze zasedání PR