schola 2015V neděli 15. listopadu naše schola při mši svaté zazpívala Truvérskou mši od Petra Ebena. Na záznam se můžete podívat v sekci:

"Ke stažení" -> "Videa"

VolebniUrna

neděli 8. listopadu po mši svaté proběhla volba do pastorační rady. Volili se 4 volení členové pastorační rady z celkem 17 kandidátů, kteří kandidaturu přijali. Nová pastorační rada má celkem 9 členů: administrátor farnoísti a farníh vikář, 4 volení a 3 jmenovaní členové. Nová pastorační rada farnosti začne pracovat od neděle 15. listopadu 2015 po dobu 5-ti let.

sv. MartinVe středu 11. listopadu do naší farnosti zavítal sv. Martin a připomněl některé stěžejní události ze svého života.

Jak daroval žebrákovi půl svého pláště a ve snu mu Ježíš řekl, že oděl pláštěm jeho - 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.' (Mt 25,40)

rodina rukyŘádná biskupská synoda o rodině (4. 10. 2015 – 25. 10. 2015) a témata, nastolená synodou mimořádnou (2014) vzbuzují obavy, očekávání a zdá se, že mnohdy i vášně. Došlo totiž k situaci, kdy diskuse působí dojmem, jako by tématem synody byla a měla být pouze otázka rozvedených a znovu (občansky) sezdaných a jejich přístup ke svátostem.

Terezie od JeziseSv. Terezie od Ježíše, občanským jménem Teresa de Cepeda y Ahumada, se stala reformátorkou karmelitánského řádu, zakladatelkou "bosého Karmelu" ženské i mužské větve, "duchovní matkou" (jak stojí vytesáno pod její sochou ve vatikánské bazilice), patronkou katolických spisovatelů (v roce 1965) a učitelkou církve (v roce 1970), první ženou, která – spolu se svatou Kateřinou Sienskou – obdržela tento titul.

rodina 2Dnes 4. října byla zahájena biskupská synoda o rodině, jejíž oficiální název je: „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“. Má být vyvrcholením procesu zahájeného před dvěma lety rozesláním dotazníků k situaci dnešních rodin do všech diecézí. Synodální otcové se budou ve své diskusi opírat o Instrumentum Laboris (zveřejněné 23. 6. 2015), dokument, který shrnuje problematiku projednanou na loňské synodě (Relatio Synodi) a připomínky místních církví.

 

maria ruzenecModlitba růžence provází křesťany již od středověku. Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.

7. října slavíme Památku Panny Marie Růžencové. Tento den ustanovil papež Pius V. na památku  vítězství bitvy u Lepanta roku 1571.

dsc 0336V sobotu 11.7.2015 začal farní tábor. Letos opět a asi naposled na louce u obce Srlín (mapa)

Několik fotek z nedělního odpoledne

cyklopou 2015 symbolick fotoVe středu 1.7.2015 se po ránu ke kostelu sv. Fabiána a Šebestiána začaly sjíždět malé i velké postavičky, které svým oděním i výstrojí moc nenaznačovaly, že je čeká slavnostnbí bohoslužba. Byli to účastnící letošní již 16. cyklopouti Libocké farnosti. Pro ty, kteří se ji rozhodli absolvovat celou a nakonec vydrželi čekalo více jak 400 km v sedle.