Milí farníci a přátelé libocké farnosti,

opět prožíváme nelehkou dobu v mnoha ohledech - obavy o zdraví své i blízkých, existenciální obavy, ztráta jistot a nemožnost plánovat budoucnost, nervozita a stoupající agrese ve společnosti, prohlubování nedůvěry v autority a mohl bych ještě dál pokračovat, nás mohou vrhat do rezignace a přežívání, nebo ke kladení otázek a rozhodnutí se nepoddat.

Ta nejdůležitější otázka není: „Kdo za to může?“, ale spíše: „Co je v životě důležité, za čím jdu?“ a „Na čem (na kom) svůj život stavím?“ A následně pak otázka „JAK dál v této konkrétní době?“ a „ČEMU mě, Pane, chceš naučit?“

Největší nebezpečí dnes vidím v ROZDĚLENÍ a IZOLACI a často pod líbivými slovy o ochraně, ohleduplnosti. Buďme bdělí, pečujme o vztahy. Nejsme na to sami: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1 Petr 5.6-9)

Prosme o světlo a sílu Ducha svatého, protože v Něm můžeme vidět a jednat správně.

Přeji pokojné dny, pevné zdraví a radostnou mysl i srdce.

Bůh Vám žehnej

P. Jeroným


Pro posilu, povzbuzení a pomoc při slavení liturgie v rodinném kruhu budeme každou sobotu večer připravovat texty k zamyšlení a obrázky s náměty a úkoly nejen pro děti. Slovo na neděli a Zprávy z libocké farnosti zároveň budeme v tištěné podobě distribuovat i mezi naše starší spolufarníky. Pokud víte o někom, kdo by uvítal pomoc a povzbuzení v této nelehké době, kontaktujte Marka Wollnera (724 950 978) nebo někoho z bratrů karmelitánů (P. Jeroným 775 253 042 a P. Jan Vianney 736 121 112).

Zprávy z libocké farnosti (PDF)

Slovo na neděli (PDF)

Slovo pro děti (PDF)

Návod na domáci bohoslužbu

Od čtvrtka 22. října  vstupují v platnost nové omezení MZ ČR, které se dotknou i naší farnosti.

 • Bohoslužby a jiné společné programy - je zakázáno setkávání více jak 2 osob, které spolu nežijí ve společné domácnosti. 
 • Individuální duchovní služba - je dovolena
  • svátost smíření, přípravy na svátosti, duchovní doprovázení apod. - probíhají tak jako obvykle po domluvě s kněžími
  • Otevřený kostel pro individuální modlitbu - zároveň je možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření
   • všední dny v čase 17.30-18.30 hodin 
   • neděle v čase 14.00 - 16.00 hodin

Modleme se za ukončení nákazy a moudrost pro ty, kdo vládnou.

Slovo našich biskupů k aktuální situaci. ZDE->>

PM ruzencovaDne 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

letnice

Rádi bychom opět začali s přípravou na přijetí svátosti biřmování. Příprava by mohla začít někdy v průběhu listopadu 2020 a udílení svátosti biřmování pak po Velikonocích 2022. Přesný začátek přípravy bude oznámen. Zatím je předběžně rozhodnuto, že by setkávání bylo každou neděli od 17.00 h do cca 19.00 hodin.  Příprava je určená pro všechny, kdo jsou pokřtěni a zatím svátost biřmování nepřijali, a je jim minimálně 16 let. Horní věková hranice není omezená. 

PŘIHLÁŠKA

 

Na videu si můžeme připomenout provedení skladby Leoše Janáčka Otče náš se scénickými obrazy v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze Liboci dne 25.5.2018. Zpíval farní sbor a hráli libočtí farníci pod vedením Lukáše Valáška

 

prazdny hrobJaké budou letošní Velikonoce? Budou nějaké? Tyto otázky si možná mnohý z nás klade. Záleží jaká je pro nás podstata Velikonoc. Pokud by byly Velikonoce jen o tradicích a náboženského slavení, tak asi Velikonoce nebudou to co bývaly. 

Pokud však je pro nás centrem Velikonoc Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, pak mám dobrou zprávu: Velikonoce se neruší! 

Není možné se v stávající situaci scházet a slavit společně jak jsme byli zvyklí, proto jsme pozváni, abychom Velikonoce více proživali v rodinách a v duchovním propojením Kristova těla. A jak tedy? - čtěte dál.

MilosrdnyOtecApoštolská penitencierie vydala dne 19. března 2020 dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků v situaci koronavirové krize. Zmíněný dekret uděluje tyto mimořádné plnomocné odpustky věřícím postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Uvádíme stručný přehled toho, kdo a za jakých podmínek může mimořádné plnomocné odpustky získat:

bible rucePokračování cyklu přednášek Večer nad Božím slovem v dubnu NEBUDE.

Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení našeho osobního křesťanského života.

Přednášky k poslechu ZDE ->>